Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Prefaţă

Partea întâi

Cuvântări ale lui Hristos la început

– Cuvintele Duhului Sfânt către Biserici

(de la 11 februarie 1991 la 20 noiembrie 1991)