Cărți

 • Cuvântul Se arată în trup

  Cuvântul Se arată în trup

  Aceasta a fost prima oară de la creație când Dumnezeu s-a adresat întregii omeniri. Aceste cuvântări au fost primul text exprimat de Dumnezeu în mijlocul omenirii, în care El a expus oameni, i-a ghidat, i-a judecat și le-a vorbit deschis și astfel, de asemenea, au fost primele cuvântări prin care Dumnezeu i-a lăsat pe oameni să cunoască pașii Săi, locul în care se află El, firea lui Dumnezeu, ce are și ce este Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu și grija Lui pentru omenire. Se poate spune că acestea au fost primele cuvântări pe care Dumnezeu le-a rostit către omenire din al treilea cer, de la creație, și prima dată când Dumnezeu Și-a folosit identitatea inerentă pentru a Se arăta și a-Și face auzită vocea inimii Sale către omenire, prin intermediul cuvintelor.
 • Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

  Judecata începe de la casa lui Dumnezeu

  Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, a folosit cuvinte pentru a judeca și purifica oamenii și pentru a-i călăuzi ca să intre într-o nouă epocă – Epoca Împărăției. Toți cei ce sunt ascultători sub stăpânirea lui Hristos vor putea să se bucure de un adevăr mai înalt, să obțină binecuvântări mai mari, să trăiască cu adevărat în lumină și, de asemenea, să obțină adevărul, calea și viața.
 • Cuvinte clasice de la Dumnezeu Atotputernic Hristos al zilelor de pe urmă

  Cuvinte esențiale de la Dumnezeu Atotputernic Hristos al zilelor de pe urmă

  În această carte au fost strânse selecții clasice ale cuvintelor exprimate de Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă. Aceste cuvinte sunt un ghid pentru cei ce tânjesc după arătarea lui Dumnezeu pentru a-I căuta urmele pașilor. Ele vă pot conduce spre a găsi intrarea în Împărăția cerurilor.
 • Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu

  Această carte prezintă pasaje selectate din Cuvântul Se arată în trup. Pentru ca aleșii lui Dumnezeu să poată câștiga adevărul și proviziile zilnice pentru viață din cuvintele Sale, aceste cuvinte esențiale ale lui Dumnezeu Atotputernic, care sunt cele mai edificatoare pentru intrarea oamenilor în viață, au fost selectate special aici pentru bucuria oamenilor, permițând astfel celor care iubesc adevărul să-l înțeleagă, să trăiască înaintea lui Dumnezeu și să fie mântuiți și desăvârșiți de Dumnezeu. Aceste cuvinte esențiale ale lui Dumnezeu sunt expresii ale adevărului; în plus, sunt cele mai importante maxime ale vieții, și niciun cuvânt nu este mai edificator și mai benefic pentru oameni. Dacă vă puteți bucura cu adevărat de un pasaj din aceste cuvinte în fiecare zi, atunci acesta este cel mai mare noroc al vostru și sunteți binecuvântați de Dumnezeu.
 • Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu Atotputernic despre Evanghelia Împărăției (Selecții)

  Selecții din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic

  În această care sunt incluse selecții din cuvintele clasice ale lui Dumnezeu Atotputernic, care aduc mărturie pentru toți cei ce nădăjduiesc și se roagă pentru arătarea lui Dumnezeu și revenirea Mântuitorului pe nori albi acum mult timp în urmă și care aduc mărturie despre arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în Epoca Împărăției. Aceasta ajută omenirea să recunoască că Dumnezeu Atotputernic și Domnul Isus sunt același Dumnezeu – El este Mielul prorocit în Cartea Apocalipsei, care a deschis cartea și cele șapte peceți.
 • Urmați Mielul și cântați cântări noi

  Urmați Mielul și cântați cântări noi

  Această carte de imnuri are două părți: prima este constituită din imnuri după cuvântările clasice ale lui Dumnezeu Atotputernic, iar a doua constă în mărturiile adevărate ale aleșilor lui Dumnezeu după ce au fost supuși lucrării Sale de judecată. Aceste imnuri sunt de un extraordinar ajutor oamenilor în practicarea devoțiunilor spirituale, experimentarea cuvintelor lui Dumnezeu și cunoașterea lucrării Sale. Acestea îi determină pe oameni să înțeleagă adevărul și să se descotorosească de firea lor coruptă ca să obțină mântuirea lui Dumnezeu.
 • Oile lui Dumnezeu aud glasul lui Dumnezeu (Aspecte esențiale pentru noul credincios)

  Oile lui Dumnezeu aud glasul lui Dumnezeu

  În această carte sunt compilate adevăruri vizionare despre cele trei stadii ale lucrării lui Dumnezeu, numele Lui, taina întrupării Sale, și despre cum să deosebim calea adevărată de căile false, de citit și însușit de către cei care au acceptat recent lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, astfel încât să poată așeza o temelie cât mai repede posibil pe baza adevărurilor vizionare ale lucrării lui Dumnezeu.
 • Auziți glasul lui Dumnezeu Iată arătarea lui Dumnezeu

  Auziți glasul lui Dumnezeu Iată arătarea lui Dumnezeu

  Această carte este o colecție de adevăruri privind întruparea lui Dumnezeu, precum și cele trei etape ale lucrării de mântuire a omenirii. Aceste adevăruri le permit oamenilor atât să vadă arătarea și lucrarea lui Hristos în zilele de pe urmă prin cuvântările lui Dumnezeu, cât și să afle că Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus și că El a exprimat adevărul și face lucrarea de „judecată care începe din casa lui Dumnezeu” în zilele de pe urmă, conducând astfel omenirea să se întoarcă spre tronul lui Dumnezeu.
 • Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției (Selecții)

  Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției

  În această carte au fost extrase întrebări importante și răspunsuri din filmele evanghelice ale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, care sunt legate de adevăr. Aceste întrebări clasice și răspunsurile la ele reprezintă toate înțelegerea aleșilor lui Dumnezeu cu privire la trăirea de către ei a adevărului cuvintelor lui Dumnezeu și a faptului că ele provin toate din iluminarea și luminarea Duhului Sfânt. Ele sunt toate în conformitate cu adevărul și nu doar că pot lămuri întrebările și noțiunile celor ce caută adevărul și cercetează adevărata cale, dar ele reprezintă și minunate materiale de referință pentru aleșii lui Dumnezeu ca să se înzestreze cu adevărul și să aducă mărturie despre lucrarea lui Dumnezeu.
 • Mărturii ale experiențelor înaintea scaunului de judecată al lui Hristos

  Mărturii ale experiențelor înaintea scaunului de judecată al lui Hristos

  Judecata înaintea marelui tron alb al zilelor de pe urmă a început! Ultimul Hristos – Dumnezeu Atotputernic – a exprimat adevărul pentru a-Şi îndeplini lucrarea de judecată şi curăţare a omenirii. Prin revelaţia şi judecata cuvântului lui Dumnezeu, oamenii aleși ai lui Dumnezeu realizează treptat faptul coruperii lor de către Satana şi găsesc calea de a se elibera de influenţa Satanei, ajutând ca firea vieţii lor să obţină o schimbare treptată. Aceste experienţe adevărate atestă faptul că lucrarea de judecată îndeplinită de Dumnezeu Atotputernic este lucrarea de mântuire deplină a omenirii.
 • Mărturiile biruitorilor (Volumul I)

  Dat fiind că Dumnezeu Atotputernic Și-a dezvoltat lucrarea Sa de judecare din zilele de pe urmă în China continentală, deși aleșii lui Dumnezeu au îndurat prigoana sălbatică și brutală din partea autorităților chineze, ei au rămas neînduplecați și loiali fără ezitare sub călăuzirea cuvintelor lui Dumnezeu, aducând o mărturie răsunătoare a victoriei asupra Satanei. Faptele demonstrează pe deplin că Dumnezeu Atotputernic cu adevărat Și-a făcut un grup de învingători în Epoca Împărăției, împlinind planul de gestionare (planul de mântuire) de 6000 de ani al lui Dumnezeu.
 • Cum m-am întors la Dumnezeu Atotputernic

  Cum m-am întors la Dumnezeu Atotputernic

  Fiecare credincios în Dumnezeu are o poveste specială despre călătoria sa personală a întoarcerii spre El. Această carte împărtășește experiențele oamenilor aleși ai lui Dumnezeu, care au primit călăuzirea cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic. Unii se eliberează din cătușele și restricțiile noțiunilor lor religioase, unii scapă de distrugerea și persecuția forțelor antihristice ale cercurilor religioase și ale forțelor rele ale Partidului Comunist Chinez, iar alții dobândesc discernământ asupra tendințelor rele ale lumii. Ei toți hotărăsc, în cele din urmă, ce este adevărata cale și vin înaintea tronului lui Dumnezeu; acestea sunt poveștile lor emoționante. Fiecare din aceste experiențe unice dezvăluie cum Satana încătușează și face rău omenirii, chiar mai mult, arată autoritatea și puterea cuvintelor lui Dumnezeu și faptul că doar Dumnezeu este iubire și mântuire pentru om.