Auziți glasul lui Dumnezeu Iată arătarea lui Dumnezeu

Auziți glasul lui Dumnezeu Iată arătarea lui Dumnezeu

Această carte este o colecție de adevăruri privind întruparea lui Dumnezeu, precum și cele trei etape ale lucrării de mântuire a omenirii. Aceste adevăruri le permit oamenilor atât să vadă arătarea și lucrarea lui Hristos în zilele de pe urmă prin cuvântările lui Dumnezeu, cât și să afle că Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus și că El a exprimat adevărul și face lucrarea de „judecată care începe din casa lui Dumnezeu” în zilele de pe urmă, conducând astfel omenirea să se întoarcă spre tronul lui Dumnezeu.

Cărțile Evangheliei