Bine ați venit pe site-ul web al Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Biserica lui Dumnezeu Atotputernic este foarte preocupată de confidențialitatea dumneavoastră, așadar am reglementat în această Politică de confidențialitate modul în care colectăm, tratăm și transferăm informațiile dumneavoastră și modul în care vă puteți exercita drepturile, în conformitate cu regulile din această regiune.
  
Utilizatorul garantează că datele trimise sau oferite sunt adevărate, exacte, complete și actuale, fiind responsabil pentru orice prejudicii directe sau indirecte care pot fi cauzate drept consecință a încălcării acestei obligații. În cazul în care datele oferite aparțineau unei terțe părți, Utilizatorul garantează faptul că ea sau el a informat respectiva terță parte privind aspectele conținute în această Politică de confidențialitate și că a obținut autorizația prealabilă scrisă pentru a oferi datele sale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic pentru scopurile indicate.
  
1. Cine este operatorul de date pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului?
Datele cu caracter personal ale Utilizatorului colectate prin prezentul Site web sunt controlate de The Church of Almighty God (147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, US, EIN: 37-1820870), în calitate de proprietar al Site-ului web, în calitate de congregație reprezentativă în România.
  
2. Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorului?
Biserica lui Dumnezeu Atotputernic va colecta numele, prenumele și adresa dumneavoastră de e-mail prin secțiunea „Feedback” și toate datele cu caracter personal ale Utilizatorului prin forumul online.
Biserica lui Dumnezeu Atotputernic va prelucra datele oferite în aceste secțiuni pentru următoarele scopuri:
• Administrarea problemelor, întrebărilor și/sau cererilor pentru propuneri.
• Schimbul de comentarii folosind forumul online.
  
3. Care este legitimitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorului?
Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal va fi „consimțământul” dat de Utilizator, acceptând în mod explicit această Politică de confidențialitate, bifând „căsuța”, pusă la dispoziție pe fiecare formular de colectare a datelor la care se face referire mai sus.
  
4. Cât timp vom păstra datele cu caracter personal ale Utilizatorului?
Biserica lui Dumnezeu Atotputernic va păstra datele cu caracter personal oferite pentru perioada de timp necesară pentru a răspunde la cererea făcută de Utilizator.
  
5. Căror terțe părți le vor fi comunicate datele cu caracter personal ale Utilizatorului?
Datele nu vor fi comunicate unor terțe părți, cu excepția cazului în care este necesar să fie comunicate autorităților competente care își exercită funcția. Astfel, datele cu caracter personal oferite de Utilizator pe site-ul web pot fi comunicate organizațiilor publice, tribunalelor și altor autorități administrative, când considerăm necesar să ne conformăm unei obligații legale sau pentru exercitarea acțiunilor în justiție împotriva pretențiilor.
  
6. Ce drepturi au Utilizatorii când ne oferă datele lor cu caracter personal?
Utilizatorul are și poate exercita următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal oferite Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic:
• dreptul de acces la datele ei/lui cu caracter personal pentru a ști ce date sunt prelucrate și operațiunile de prelucrare care sunt îndeplinite cu acele date;
• dreptul de corectare a oricăror date inexacte;
• dreptul de a șterge datele cu caracter personal ale utilizatorului, dacă este posibil;
• dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal în cazul în care acuratețea, legalitatea sau necesitatea de a prelucra datele sunt îndoielnice, caz în care putem păstra datele cu caracter personal ale Utilizatorului pentru exercitarea sau apărarea pretențiilor;
• dreptul la portabilitatea datelor, în cazul prelucrării îndeplinite prin mijloace automate, pentru obținerea datelor cu caracter personal pe care el/ea ni le-a oferit (într-un format structurat, pentru utilizarea în comun și citirea mecanică), precum și pentru a cere ca acestea să fie transmise altei entități responsabile pentru prelucrare, când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
• dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment.
• dreptul de a depune o plângere către The National Supervisory Authority for Personal Data Processing (B-dul Magheru 28-30, Sector 1, BUCUREŞTI, http://www.dataprotection.ro/), dacă Utilizatorul consideră că a fost încălcată legislația privind protecția datelor în prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Biserica lui Dumnezeu Atotputernic.
Așadar, Utilizatorul își poate exercita drepturile sale legale față de operatorii de date, prin congregația locală din România, în orice moment, solicitând acest lucru printr-o scrisoare adresată GDPR@kingdomsalvation.org care trebuie să conțină: numele și prenumele ei/lui, o copie a cărții sale naționale de identitate (pașaport sau alt document valabil care îl/o identifică), obiectul cererii sale, adresa pentru notificări, data, semnătura și, după caz, documentele care susțin solicitarea pe care o faceți.
  
7. Altele
Versiunea în limba română a Politica de confidențialitate este tradusă din limba spaniolă. Dacă există neconcordanțe între traducere și versiunea în limba spaniolă, prevalează versiunea în limba spaniolă.