Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

CĂRȚI

 • Cuvântul Se arată în trup

  Cuvântul Se arată în trup

  Aceasta a fost prima oară de la creație când Dumnezeu s-a adresat întregii omeniri. Aceste cuvântări au fost primul text exprimat de Dumnezeu în mijlocul omenirii, în care El a expus oameni, i-a ghidat, i-a judecat și le-a vorbit deschis și astfel, de asemenea, au fost primele cuvântări prin care Dumnezeu i-a lăsat pe oameni să cunoască pașii Săi, locul în care se află El, firea lui Dumnezeu, ce are și ce este Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu și grija Lui pentru omenire. Se poate spune că acestea au fost primele cuvântări pe care Dumnezeu le-a rostit către omenire din al treilea cer, de la creație, și prima dată când Dumnezeu Și-a folosit identitatea inerentă pentru a Se arăta și a-Și face auzită vocea inimii Sale către omenire, prin intermediul cuvintelor.

 • Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

  Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

  Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, a folosit cuvinte pentru a judeca și purifica oamenii și pentru a-i călăuzi ca să intre într-o nouă epocă – Epoca Împărăției. Toți cei ce sunt ascultători sub stăpânirea lui Hristos vor putea să se bucure de un adevăr mai înalt, să obțină binecuvântări mai mari, să trăiască cu adevărat în lumină și, de asemenea, să obțină adevărul, calea și viața.

 • Cartea deschisă de Miel

  Cartea deschisă de Miel

  Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, a exprimat cuvinte, mărturisind că Mântuitorul s-a întors cu mult timp în urmă pe un „nor alb” și a făcut lucrarea judecății începând cu casa lui Dumnezeu pentru a judeca, purifica și salva omenirea. Dumnezeu Atotputernic este Mielul profețit de Cartea Apocalipsei, care deschide sulul și cele șapte peceți.

 • Judecata începe de la Casa lui Dumnezeu

  Judecata începe de la Casa lui Dumnezeu

  Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, a exprimat cuvinte pentru a judeca, a purifica și a salva oamenii, și a făcut lucrarea judecății începând cu casa lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic a apărut în estul lumii cu dreptate, măreție, mânie și mustrare, și El S-a dezvăluit pe Sine oștirilor nenumărate ale umanității! Aceasta îndeplinește cuvintele din 1 Petru 4:17, „Căci a venit vremea ca judecata să înceapă la casa lui Dumnezeu.”

 • Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu Atotputernic despre Evanghelia Împărăției (Selecții)

  Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu Atotputernic despre Evanghelia Împărăției (Selecții)

  În această care sunt incluse selecții din cuvintele clasice ale lui Dumnezeu Atotputernic, care aduc mărturie pentru toți cei ce nădăjduiesc și se roagă pentru arătarea lui Dumnezeu și revenirea Mântuitorului pe nori albi acum mult timp în urmă și care aduc mărturie despre arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în Epoca Împărăției. Aceasta ajută omenirea să recunoască că Dumnezeu Atotputernic și Domnul Isus sunt același Dumnezeu – El este Mielul prorocit în Cartea Apocalipsei, care a deschis cartea și cele șapte peceți.

 • Oile lui Dumnezeu aud glasul lui Dumnezeu (Aspecte esențiale pentru noul credincios)

  Oile lui Dumnezeu aud glasul lui Dumnezeu (Aspecte esențiale pentru noul credincios)

  În această carte sunt compilate adevăruri vizionare despre cele trei stadii ale lucrării lui Dumnezeu, numele Lui, taina întrupării Sale, și despre cum să deosebim calea adevărată de căile false, de citit și însușit de către cei care au acceptat recent lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, astfel încât să poată așeza o temelie cât mai repede posibil pe baza adevărurilor vizionare ale lucrării lui Dumnezeu.

 • Urmați Mielul și cântați cântări noi

  Urmați Mielul și cântați cântări noi

  Atunci când cântăm cântări noi spre slava lui Dumnezeu, putem simți că suntem un grup de oameni care urmează Mielului și cântă cântările noi prorocite în Cartea Apocalipsei. Simțim cu adevărat că suntem atât de binecuvântați de a fi luați la scaunul de domnie al lui Dumnezeu și să participăm la sărbătoarea de căsătorie a Mielului.

 • Mărturii ale experiențelor înaintea scaunului de judecată al lui Hristos

  Mărturii ale experiențelor înaintea scaunului de judecată al lui Hristos

  Judecata înaintea marelui tron alb al zilelor de pe urmă a început! Ultimul Hristos – Dumnezeu Atotputernic – a exprimat adevărul pentru a-Şi îndeplini lucrarea de judecată şi curăţare a omenirii. Prin revelaţia şi judecata cuvântului lui Dumnezeu, oamenii aleși ai lui Dumnezeu realizează treptat faptul coruperii lor de către Satana şi găsesc calea de a se elibera de influenţa Satanei, ajutând ca firea vieţii lor să obţină o schimbare treptată. Aceste experienţe adevărate atestă faptul că lucrarea de judecată îndeplinită de Dumnezeu Atotputernic este lucrarea de mântuire deplină a omenirii.

 • Mărturii pentru Hristos al zilelor de pe urmă

  Mărturii pentru Hristos al zilelor de pe urmă

  Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, a exprimat o diversitate de adevăruri, a descoperit fiecare adevăr și taină din Biblie și a dezvăluit omenirii dedesubturile celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu, taina întrupării lui Dumnezeu și lucrarea de judecată în zilele de pe urmă a lui Dumnezeu etc. Aceasta atestă faptul că Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus și că El este arătarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă.

 • Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției (Selecții)

  Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției (Selecții)

  În această carte au fost extrase întrebări importante și răspunsuri din filmele evanghelice ale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, care sunt legate de adevăr. Aceste întrebări clasice și răspunsurile la ele reprezintă toate înțelegerea aleșilor lui Dumnezeu cu privire la trăirea de către ei a adevărului cuvintelor lui Dumnezeu și a faptului că ele provin toate din iluminarea și luminarea Duhului Sfânt. Ele sunt toate în conformitate cu adevărul și nu doar că pot lămuri întrebările și noțiunile celor ce caută adevărul și cercetează adevărata cale, dar ele reprezintă și minunate materiale de referință pentru aleșii lui Dumnezeu ca să se înzestreze cu adevărul și să aducă mărturie despre lucrarea lui Dumnezeu.

 • Cum m-am întors la Dumnezeu Atotputernic

  Cum m-am întors la Dumnezeu Atotputernic

  Fiecare credincios în Dumnezeu are o poveste specială despre călătoria sa personală a întoarcerii spre El. Această carte împărtășește experiențele oamenilor aleși ai lui Dumnezeu, care au primit călăuzirea cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic. Unii se eliberează din cătușele și restricțiile noțiunilor lor religioase, unii scapă de distrugerea și persecuția forțelor antihristice ale cercurilor religioase și ale forțelor rele ale Partidului Comunist Chinez, iar alții dobândesc discernământ asupra tendințelor rele ale lumii. Ei toți hotărăsc, în cele din urmă, ce este adevărata cale și vin înaintea tronului lui Dumnezeu; acestea sunt poveștile lor emoționante. Fiecare din aceste experiențe unice dezvăluie cum Satana încătușează și face rău omenirii, chiar mai mult, arată autoritatea și puterea cuvintelor lui Dumnezeu și faptul că doar Dumnezeu este iubire și mântuire pentru om.

 • Cuvinte clasice de la Hristos al zilelor de pe urmă

  În această carte au fost strânse selecții clasice ale cuvintelor exprimate de Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă. Aceste cuvinte sunt un ghid pentru cei ce tânjesc după arătarea lui Dumnezeu pentru a-I căuta urmele pașilor. Ele vă pot conduce spre a găsi intrarea în Împărăția cerurilor.

 • Mărturiile învingătorilor

  Dat fiind că Dumnezeu Atotputernic Și-a dezvoltat lucrarea Sa de judecare din zilele de pe urmă în China continentală, deși aleșii lui Dumnezeu au îndurat prigoana sălbatică și brutală din partea autorităților chineze, ei au rămas neînduplecați și loiali fără ezitare sub călăuzirea cuvintelor lui Dumnezeu, aducând o mărturie răsunătoare a victoriei asupra Satanei. Faptele demonstrează pe deplin că Dumnezeu Atotputernic cu adevărat Și-a făcut un grup de învingători în Epoca Împărăției, împlinind planul de gestionare (planul de mântuire) de 6000 de ani al lui Dumnezeu.

Descarcă  PDF Descarcă  epub Descarcă  TXT  UTF8 Descarcă  TXT  GBK
Distribuie
Descarcă