Oile lui Dumnezeu aud glasul lui Dumnezeu (Aspecte esențiale pentru noul credincios)

Oile lui Dumnezeu aud glasul lui Dumnezeu (Aspecte esențiale pentru noul credincios)

În această carte sunt compilate adevăruri vizionare despre cele trei stadii ale lucrării lui Dumnezeu, numele Lui, taina întrupării Sale, și despre cum să deosebim calea adevărată de căile false, de citit și însușit de către cei care au acceptat recent lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, astfel încât să poată așeza o temelie cât mai repede posibil pe baza adevărurilor vizionare ale lucrării lui Dumnezeu.