Urmați Mielul și cântați cântări noi

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Această carte de imnuri are două părți: prima este constituită din imnuri după cuvântările clasice ale lui Dumnezeu Atotputernic, iar a doua constă în mărturiile adevărate ale aleșilor lui Dumnezeu după ce au fost supuși lucrării Sale de judecată. Aceste imnuri sunt de un extraordinar ajutor oamenilor în practicarea devoțiunilor spirituale, experimentarea cuvintelor lui Dumnezeu și cunoașterea lucrării Sale. Acestea îi determină pe oameni să înțeleagă adevărul și să se descotorosească de firea lor coruptă ca să obțină mântuirea lui Dumnezeu.

Cărți despre Intrarea în viață