Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Anexa 1: Prima cuvântare

Ceea ce vă cer vouă să faceți nu este teoria vagă și goală despre care Eu vorbesc, și nici nu este de neimaginat de creierul omului sau de nerealizat de trupul omului. Cine este capabil de loialitate completă în interiorul casei Mele? Și cine poate să se ofere în întregime în Împărăția Mea? Dacă nu ar fi pentru revelația voii Mele, ați lua asupra voastră satisfacerea inimii Mele? Nimeni nu a putut vreodată să-Mi înțeleagă inima și nimeni nu Mi-a înțeles vreodată voia. Cine Mi-a văzut vreodată fața sau Mi-a auzit vocea? Petru sau Paul, ori Ioan sau Iacov? Cine a fost îmbrăcat de Mine vreodată, stăpânit de Mine sau folosit de Mine? Chiar dacă prima oară când am devenit trup era în divinitate, trupul cu care M-am îmbrăcat nu cunoștea suferința omului, pentru că Eu nu M-am întrupat după o asemănare, de aceea nu se putea spune că trupul Meu îndeplinea complet voia Mea. Numai atunci se poate spune că voia Mea este făcută în trup atunci când divinitatea Mea este capabilă să facă precum aș face Eu și să vorbească precum aș vorbi Eu într-o persoană cu umanitate normală, fără impedimente sau obstacole. Pentru că umanitatea normală este capabilă să protejeze divinitatea, de aceea scopul Meu de a rămâne smerit și ascuns este atins. În timpul etapei de lucru în trup, chiar dacă divinitatea acționează în mod direct, asemenea acțiuni nu sunt ușor de privit de către oameni, lucru care se datorează pur și simplu vieții și acțiunilor umanității simple. Acest trup întrupat nu poate posti timp de 40 de zile, cum a făcut primul trup, însă El lucrează și vorbește normal și, chiar dacă revelează mistere, El este foarte normal; vocea Sa nu este, cum își imaginează oamenii, asemănătoare tunetului, fața Sa nu strălucește de lumină, iar cerurile nu se cutremură când El pășește. Dacă ar fi așa, atunci nimic din înțelepciunea Mea nu s-ar afla în acesta și ar fi incapabil să-l facă de rușine pe Satana și să-l înfrângă.

Când Îmi arăt divinitatea sub scutul umanității normale, sunt glorificat la maximum, lucrarea Mea minunată este îndeplinită și nu se arată niciun fel de dificultăți. Aceasta se datorează faptului că scopul întrupării Mele este în principal pentru a le permite tuturor celor care cred în Mine să privească la faptele divinității Mele în trup și să-L vadă pe Însuși Dumnezeul real, îndepărtând, astfel, locul invizibil și intangibil al lui Dumnezeu din inimile oamenilor. Pentru că mănânc, Mă îmbrac, dorm, locuiesc și Mă comport ca o persoană normală, pentru că vorbesc și râd ca o persoană obișnuită și am nevoile unei persoane obișnuite și, de asemenea, pentru că stăpânesc substanța divinității complete, sunt numit „Dumnezeul practic.” Acest lucru nu este abstract, și este ușor de înțeles; în el se poate vedea în care parte stă nucleul lucrării Mele și în care fază a lucrării se află focalizarea Mea. Revelarea divinității Mele prin umanitate normală este principalul scop al întrupării Mele. Nu este dificil de văzut că centrul lucrării Mele este a doua parte a epocii judecății.

În Mine nu a existat niciodată viață umană sau iz omenesc. Viața omenească nu a ocupat niciodată un loc în Mine și nu a împiedicat niciodată revelarea divinității Mele. Astfel că, cu cât El exprimă glasul Meu în ceruri și voia Duhului Meu, cu atât mai mult El îl poate face de rușine pe Satana și devine cu atât mai ușor să Îmi fac voia în umanitate normală. Numai acest lucru l-a înfrânt pe Satana, iar el deja a fost total făcut de rușine. Chiar dacă sunt ascuns, acest lucru nu împiedică acțiunile și cuvântările divinității Mele – ceea ce este suficient pentru a arăta că am fost victorios și glorificat în totalitate. Pentru că lucrarea Mea în trup este fără impedimente și pentru că Dumnezeul practic are acum un loc în inimile oamenilor și a format rădăcini în inimile lor, este dovedit absolut că Satana a fost învins de Mine. Și, pentru că Satan este incapabil să mai facă ceva printre oameni și este dificil să se insufle caracterul lui Satan în trupul omului, voia Mea se face fără obstacole. În principal, conținutul lucrării Mele este acela de a-i determina pe toți oamenii să vadă faptele Mele nemaipomenite și să-Mi vadă adevărata față: nu sunt inaccesibil, nu stau într-un turn în cer, nu sunt fără formă și amorf. Nu sunt invizibil precum aerul, nici nu sunt precum un nor plutitor, care este suflat ușor; în schimb, chiar dacă trăiesc printre oameni și experimentez dulceața, acreala, amărăciunea și căldura dintre ei, trupul Meu este fundamental diferit de cel al omului. Majorității oamenilor le este greu să se conecteze cu Mine, cu toate că majoritatea tânjește să se conecteze cu Mine. E ca și cum există mistere uriașe, de nepătruns, în Dumnezeul întrupat. Datorită revelației directe a divinității și datorită scutului dat de înfățișarea umană, oamenii păstrează o distanță respectabilă față de Mine, crezând că sunt un Dumnezeu milos și iubitor și, totuși, sunt temători față de maiestuozitatea și mânia Mea. Astfel că, în inimile lor, își doresc sincer să vorbească cu Mine, și, totuși, nu pot face precum vor – le lipsește tăria pentru ceea ce inima lor își dorește. Aceasta este starea tuturor celor aflați în această circumstanță – și cu cât mai mulți oameni sunt așa, cu atât este mai mare dovada revelației diferitelor aspecte ale firii Mele, atingând, astfel, scopul oamenilor de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Însă acest lucru este secundar; ce este important este să-i fac pe oameni să-Mi cunoască faptele mărețe din acțiunile Mele în trup, determinându-i să cunoască substanța lui Dumnezeu: nu sunt anormal și supranatural, așa cum își imaginează oamenii, ci sunt Dumnezeul concret, care este normal în toate lucrurile. Locul „Meu” în concepția oamenilor este dispersat, și ajung să Mă cunoască în realitate. Doar atunci voi ocupa adevăratul loc în mințile oamenilor.

Înaintea tuturor oamenilor, nu doar că nu am făcut nimic supranatural care să fi fost prețuit de oameni, ci sunt și deosebit de obișnuit și normal; în mod deliberat nu le permit oamenilor să vadă nimic din ce este dumnezeiesc în trupul Meu încarnat. Dar datorită cuvintelor Mele, oamenii sunt absolut cuceriți și se supun mărturiei Mele. Doar așa ajung oamenii să Mă cunoască în trup, fără îndoieli, pe fundamentul credinței complete că Dumnezeu există cu adevărat. În felul acesta, cunoștința oamenilor despre Mine devine mai reală, mai clară, și nu este nici pe departe afectată de purtarea lor frumoasă; totul este rezultatul divinității Mele care acționează în mod direct, oferindu-le oamenilor o cunoaștere mai mare a divinității Mele, căci doar divinitatea reprezintă adevărata față a lui Dumnezeu și atributul inerent al lui Dumnezeu – oamenii ar trebui să vadă asta. Ceea ce Îmi doresc sunt cuvinte, fapte și acțiuni care sunt în divinitate – nu Îmi pasă de cuvinte și acțiuni făcute în umanitate. Scopul Meu este să trăiesc și să acționez în divinitate – nu Îmi doresc să prind rădăcini și să înmuguresc în umanitate. Nu Îmi doresc să locuiesc în umanitate. Înțelegeți ce vă spun? Chiar dacă sunt un oaspete în umanitate, nu Îmi doresc acest lucru; Eu acționez în divinitate completă, și doar în acest fel pot oamenii să-Mi înțeleagă mai bine adevărata față.

Anterior:Capitolul 9

Următorul:Capitolul 10