Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 35

Șapte fulgere vin de la tron, zgâlțâie universul, răstoarnă cerul și pământul și răsună prin cer! Sunetul este atât de pătrunzător că oamenii nici nu pot scăpa, nici nu se pot ascunde de el. Scânteieri de fulger și bubuituri de tunet sunt trimise, atât cerul, cât și pământul sunt transformate într-o clipă și oamenii sunt pe punctul să moară. Apoi, o furtună violentă mătură întregul cosmos cu viteza luminii, căzând din cer! În cele mai îndepărtate colțuri ale pământului, ca un torent curge în fiecare văgăună sau crăpătură, nicio pată nu rămâne și spală tot din cap până în picioare, nimic nu este ascuns de asta și nicio persoană nu se poate adăposti de asta. Bubuiturile de tunet, ca și înfricoșătoarele sclipiri ale scânteierii de fulger, îi fac pe oameni să tremure de frică! Ascuțita sabie cu două tăișuri îi lovește pe fiii rebeliunii, iar dușmanul înfruntă catastrofa fără niciun adăpost la care să fugă, capetele lor învârtindu-se în violența furtunii și, căzând fără cunoștință, mor imediat în apele curgătoare care îi mătură. Pur și simplu mor fără niciun mijloc de a-și salva viața. Cele șapte fulgere provin de la Mine și exprimă intenția Mea, aceea de a-i doborî pe fiii cei mai în vârstă ai Egiptului, de a-i pedepsi pe cei răi și de a-Mi curăța bisericile, astfel încât toate sunt legate strâns una de alta, gândesc și acționează în același fel, sunt o singură inimă cu Mine, și astfel, toate bisericile din univers pot fi construite într-una singură. Acesta este scopul Meu.

Când tunetele răsună, izbucnesc valuri de tânguiri. Unii sunt treziți din somn și, foarte alarmați, caută adânc în sufletele lor și se grăbesc să se întoarcă înaintea tronului. Încetează să păcălească și să înșele și să comită infracțiuni și nu este prea târziu pentru asemenea oameni să fie treziți. Eu privesc de pe tron. Mă uit adânc în inimile oamenilor. Îi mântuiesc pe cei care Mă doresc onest și cu zel și Îmi e milă de ei. Îi voi mântui în eternitate pe cei care Mă iubesc în inimile lor mai mult decât orice altceva, pe cei care Îmi înțeleg voia și care Mă urmează până la capătul drumului. Mâna Mea îi va ține teferi, astfel încât ei să nu înfrunte această scenă și să nu pățească niciun rău. Unii, când văd strălucirea fulgerului, au nefericire în inimile lor, pe care le va fi dificil să o exprime, și regretele lor au venit prea târziu. Dacă se comportă în continuare astfel, e mai degrabă prea târziu pentru ei. O, totul, totul! Totul va fi sfârșit. Acesta este unul dintre mijloacele Mele de mântuire. Îi mântuiesc pe cei ce Mă iubesc și îi dobor pe cei răi. Astfel, împărăția Mea va fi așezată și stabilă pe pământ și toate națiunile și popoarele și oamenii de la capetele universului vor ști că Eu sunt măreție, că Eu dezlănțui focul, că Eu sunt Dumnezeul care cercetează cel mai profund inima fiecărui om. De acum înainte, judecata marelui tron alb este dezvăluită public maselor și se anunță tuturor oamenilor că judecata a început! Este dincolo de orice îndoială că toți aceia ale căror cuvinte nu sunt sincere, cei care se simt îndoiți și îndrăznesc să nu fie siguri, cei care pierd vremea, care înțeleg dorințele Mele, dar nu vor să le pună în practică, vor trebui judecați. Voi trebuie să vă cercetați atent propriile motive și intenții și să vă luați locul cuvenit, să puneți în practică temeinic ceea ce vă spun, să dați importanță experiențelor voastre de viață, să nu acționați entuziast la exterior, ci să vă faceți propriile vieți să crească, mature, stabile și experimentate, și abia atunci veți fi pe placul Meu.

Respingeți lacheii Satanei și duhurile rele care demolează și distrug ceea ce construiesc Eu, folosind orice ocazie pentru a o exploata în interesul lor. Trebuie să fie sever limitați și înfrânați și pot fi tratați doar prin folosirea săbiilor ascuțite. Cei mai răi trebuie imediat stârpiți, astfel încât să nu mai constituie o amenințare în viitor. Și biserica va fi desăvârșită, nu va fi nicio slăbiciune și va fi sănătoasă, plină de vitalitate și energie. În urma strălucirii fulgerului, izbucnește bubuitul puternic al tunetului. Nu trebuie să neglijați și nu trebuie să renunțați, ci să faceți maximum să ajungeți din urmă și veți putea vedea cu siguranță ceea ce face mâna Mea, ce câștig, la ce renunț, ce desăvârșesc, ce stârpesc și ce dobor. Toate acestea se vor desfășura înaintea ochilor voștri, pentru ca voi să-Mi puteți vedea limpede atotputernicia.

De la tron până la marginile întregului univers răsună cele șapte tunete. Un mare grup de oameni va fi mântuit și se va supune înaintea tronului Meu. Urmând această lumină a vieții, oamenii caută mijloace să supraviețuiască și nu se pot stăpâni să nu vină la Mine, pentru a îngenunchea în venerație, gurile lor strigă numele adevăratului Dumnezeu Atotputernic și dau glas rugăminților lor. Dar pentru cei care Îmi opun rezistență, oameni care și-au făcut inimile nesimțitoare, tunetul le răsună în urechi, iar aceștia, fără îndoială, trebuie să piară. Acesta este pur si simplu rezultatul final pentru ei. Fiii Mei iubiți, ce sunt victorioși, vor sta în Sion, și toți oamenii vor vedea ce vor obține și glorie imensă va apărea în fața voastră. Aceasta este o binecuvântare deosebit de măreață, a cărei dulceață este dificil de exprimat în cuvinte.

Când vine bubuitul celor șapte tunete, există mântuire pentru cei care Mă iubesc, pentru cei care Mă doresc cu inimi sincere. Aceia care Îmi aparțin și pe care i-am predestinat și ales sunt cu toții în stare să vină sub numele Meu. Ei Îmi pot auzi glasul, care este chemarea lui Dumnezeu. Fie ca aceia de la marginile pământului să vadă că Eu sunt drept, Eu sunt credincios, Eu sunt iubire, Eu sunt compasiune, Eu sunt măreție, Eu dezlănțui focul și, în cele din urmă, Eu sunt judecată neîndurătoare.

Fie ca toți cei de pe lume să știe că Eu sunt Dumnezeu Însuși adevărat și complet. Toți oamenii sunt sincer convinși și nimeni nu îndrăznește să Îmi opună rezistență din nou, să Mă judece sau să Mă defăimeze din nou. Altfel, aceștia vor fi imediat blestemați și dezastrul va veni peste ei. Aceștia doar vor plânge și vor scrâșni din dinți și vor aduce propria distrugere asupra lor.

Fie ca toate popoarele să știe, să se știe până la marginile universului și fie ca fiecare persoană în parte să știe: Dumnezeu Atotputernic este unicul Dumnezeu adevărat. Toți, unul după altul, vor îngenunchea să Îl venereze pe El, și chiar și copiii care abia au început să vorbească vor striga: „Dumnezeu Atotputernic!” Acei oficiali care își exercită puterea vor vedea cu proprii lor ochi pe adevăratul Dumnezeu apărând înaintea lor și se vor prosterna în venerație, implorând milă și iertare, dar este mai degrabă prea târziu, pentru că timpul pierii lor a sosit; trebuie să fie distruși: condamnarea lor la incomensurabilul abis. Voi pune capăt întregii epoci și Îmi voi întări Împărăția și mai mult. Toate neamurile și popoarele se vor închina înaintea Mea pentru vecie!

Anterior:Capitolul 34

Următorul:Capitolul 36

Conținuturi Similare