Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 17

Biserica se zidește și Satana încearcă tot ce îi stă în putință să o dărâme. El vrea să-Mi dărâme construcția prin orice mijloace posibile, prin urmare biserica trebuie să fie repede purificată. Nu trebuie să existe resturi sau vreun rău rămas; ea trebuie purificată astfel încât să devină fără cusur și să rămână la fel de curată cum a fost înainte. Voi trebuie să fiți treji și să așteptați în fiecare moment și trebuie să vă rugați mai mult înaintea Mea. Trebuie să recunoașteți diferitele uneltiri și planuri viclene ale Satanei, să cunoașteți duhul, să cunoașteți oamenii și să fiți capabili să deosebiți toate felurile de oameni, probleme și lucruri; trebuie să mâncați și să beți mai mult din cuvintele Mele și, mai important, trebuie să fiți capabili să le mâncați și să le beți singuri. Echipați-vă cu tot adevărul, veniți înaintea Mea pentru ca Eu să vă pot deschide ochii duhovnicești și pentru a vă permite să vedeți toate tainele care se află în duh… Când biserica intră în faza construcției sale, sfinții pornesc la luptă. Multele trăsături hidoase ale lui Satana vă sunt puse înainte; vă opriți și decădeți, sau vă ridicați și mergeți mai departe, bazându-vă pe Mine? Expuneți complet trăsăturile corupte și urâte ale lui Satana, nu precupețiți niciun sentiment și nu arătați nicio îndurare! Luptați cu Satana până la moarte! Eu sunt întărirea ta și trebuie să ai duhul copilului de parte bărbătească! Satana se zbate în ultimele chinuri ale morții sale, dar totuși nu va putea să scape judecății Mele. Satana este sub picioarele Mele și este de asemenea călcat sub picioarele voastre – este adevărat!

Toți cei care stingheresc religia și cei care dărâmă zidirea bisericii nu trebuie să fie tolerați câtuși de puțin, iar Eu îi voi judeca imediat. Expuneți-l pe Satana, călcați-l în picioare, distrugeți-l complet și nu-i lăsați niciun loc unde să se ascundă. Toate felurile de demoni și fantome își vor dezvălui cu siguranță adevăratele lor forme în fața Mea și îi voi arunca pe toți în fântâna Adâncului din care ei nu vor scăpa niciodată; ei sunt toți sub picioarele noastre. Dacă vreți să luptați lupta cea dreaptă pentru adevăr, atunci, mai întâi de toate, nu-i dați Satanei nicio șansă de a lucra și, pentru a face acest lucru, va fi nevoie să fiți într-un singur gând și să puteți sluji coordonat, să renunțați la toate concepțiile proprii, părerile, punctele de vedere și modurile de a face lucrurile, să vă liniștiți inima în Mine, să vă concentrați asupra vocii Duhului Sfânt, să fiți atenți la lucrarea Duhului Sfânt și să experimentați cuvintele lui Dumnezeu în detaliu. Trebuie să aveți doar o singură intenție și anume aceea ca voia Mea să poată fi făcută. Nu ar trebui să aveți nicio altă intenție. Trebuie să vă uitați înspre Mine cu toată inima voastră, să priviți îndeaproape acțiunile Mele și felul în care fac lucrurile și să nu fiți deloc nepăsători. Duhul vostru trebuie să fie ascuțit, ochii voștri să fie deschiși. În mod obișnuit, cei ale căror intenții și obiective nu sunt corecte, aceia care iubesc să fie văzuți de alții, care sunt dornici să facă lucruri, care sunt predispuși să întrerupă, care sunt puternici în doctrina religioasă, slujitorii lui Satana și așa mai departe, când acești oameni se ridică, ei devin piedici pentru biserică, iar mâncatul și băutul fraților și surorilor nu duc la nimic. Atunci când găsiți acest tip de persoană prefăcându-se, cenzurați-o imediat. Dacă ea nu se schimbă, în ciuda avertismentului repetat, atunci va suferi foarte mult. Dacă aceia care stăruie cu încăpățânare în căile lor vin în propria lor apărare și încearcă să-și ascundă păcatele, biserica ar trebui să-i excludă imediat și să nu le lase deloc spațiu de manevră. Nu pierdeți mult încercând să salvați puțin și fiți cu ochii pe imaginea de ansamblu.

Ochii tăi spirituali trebuie să fie deschiși acum și să distingă câteva tipuri de oameni în biserică:

Ce fel de persoană înțelege chestiunile spirituale și cunoaște duhul?

Ce fel de persoană nu înțelege chestiunile spirituale?

Ce fel de persoană are duhuri rele în interiorul său?

Asupra cărui fel de persoană lucrează Satana?

Ce fel de persoană este predispusă să întrerupă?

Asupra cărui fel de persoană lucrează Duhul Sfânt?

Ce fel de persoană arată apreciere față de povara lui Dumnezeu?

Ce fel de persoană poate să-Mi facă voia?

Cine este martorul Meu loial?

Să știți că luminarea pe care Duhul Sfânt o dă tuturor bisericilor este cea mai înaltă viziune de astăzi. Nu fiți niște aiuriți în privința acestor lucruri, ci, în schimb, trebuie să vă faceți timp să le înțelegeți complet – este extrem de important pentru progresul vieții voastre! Dacă nu înțelegeți aceste lucruri chiar înaintea ochilor voștri, atunci nu veți fi capabili să mergeți pe calea care vă așteaptă, veți fi în pericol de ispită și captivitate în orice moment și puteți fi devorați. Principalul lucru, acum, este să te concentrezi asupra faptului de a fi capabil să te apropii de Mine în inima ta, să ai mai multă părtășie cu Mine și orice îți lipsește sau cauți, îți va fi compensat prin apropierea de Mine și părtășia cu Mine. Viața ta va fi cu siguranță alimentată și tu vei avea o nouă luminare. Nu Mă uit niciodată la cât de neștiutor ai fost înainte și nu-Mi amintesc de fărădelegile voastre. Mă uit la cum Mă iubești: Mă poți iubi mai mult decât pe toate celelalte lucruri? Mă uit să văd dacă poți sau nu să te întorci și să te bazezi pe Mine pentru a scăpa de ignoranța ta. Unii oameni Îmi țin piept, Mă sfidează deschis și judecă alți oameni; ei nu-Mi cunosc cuvintele și au chiar mai puține șanse să-Mi găsească fața. Pentru fiecare dintre cei care sunt înaintea Mea, care Mă caută cu sinceritate pe Mine, care au inimi care flămânzesc și însetează după dreptate te voi lumina, Mă voi arăta ție, îți voi permite să Mă vezi cu proprii tăi ochi și să înțelegi în persoană voia Mea; inima Mea îți va fi dezvăluită cu siguranță ca să poți înțelege. Tu trebuie să exersezi ceea ce Eu luminez în tine potrivit cuvintelor Mele, altfel vei fi judecat. Urmează voia Mea și nu te vei rătăci.

Pentru toți cei care caută să intre în cuvintele Mele, harul și binecuvântările se vor dubla asupra lor, ei vor avea o nouă luminare în fiecare zi, noi înțelegeri în fiecare zi și se vor simți mai proaspeți mâncând și bând cuvintele Mele în fiecare zi. Le vor gusta cu propriile guri: cât de dulci sunt! … Trebuie să fiți prudenți și să nu fiți mulțumiți când aveți oarecare înțelegere și gustați din dulceață – cheia este să continuați să căutați mai departe! Unii oameni cred că lucrarea Duhului Sfânt este cu adevărat minunată și reală – aceasta este într-adevăr persoana lui Dumnezeu Atotputernic care este descoperită în mod deschis, iar semne și minuni mai mari se află înainte. Fiți atenți și treji în permanență, păstrați-vă ochii ațintiți asupra sursei, fiți tăcuți înaintea Mea, luați seama și ascultați cu atenție și fiți siguri de cuvintele Mele. Nu poate exista nicio ambiguitate; dacă vă îndoiți câtuși de puțin, atunci Mă tem că veți fi lepădați în afara porților. Aveți viziuni clare, stați pe teren solid, urmați acest curent al vieții și urmați îndeaproape oriunde el poate să curgă; să nu aveți nici cea mai mică ezitare. Doar mâncați, beți și dați laudă, căutați cu o inimă curată și nu renunțați. Aduceți tot ce nu înțelegeți mai mult înaintea Mea și asigurați-vă că nu aveți o inimă îndoielnică, pentru a evita să suferiți o mare pierdere. Continuați! Continuați! Stați aproape! Scăpați de obstacole și nu fiți destrăbălați. Continuați fără rezerve și nu vă retrageți. Trebuie să-ți oferi inima în permanență și să nu pierzi niciodată niciun singur moment. Duhul Sfânt are în mod constant o nouă lucrare de făcut, face lucruri noi și are o nouă luminare în fiecare zi; o schimbare la față pe munte – corpul spiritual sfânt al lui Dumnezeu s-a arătat! Soarele dreptății emană lumină și strălucește, toate națiunile și toate popoarele au văzut chipul Tău glorios. Lumina Mea va străluci peste toți cei care vin înaintea Mea. Cuvintele Mele sunt lumină, conducându-vă înainte. Nu veți vira la stânga sau la dreapta în timp ce mergeți, ci veți merge în lumina Mea, iar alergarea voastră nu va fi o muncă fără roade. Trebuie să vedeți clar lucrarea Duhului Sfânt și voința Mea este acolo, în ea. Toate tainele sunt ascunse și îți vor fi descoperite treptat. Păstrează cuvintele Mele în minte în orice moment și vino înaintea Mea pentru a avea mai multă părtășie cu Mine. Lucrarea Duhului Sfânt avansează. Mergi pe urmele pașilor Mei; mari minuni sunt înainte și ele îți vor fi dezvăluite una câte una. Numai cei care au grijă, care așteaptă și care sunt treji le vor vedea. Asigură-te că nu încetinești. Planul de gestionare (planul de mântuire) al lui Dumnezeu se apropie de etapa sa finală, zidirea bisericii va reuși, numărul celor biruitori este deja stabilit, va fi făcut copilul biruitor de parte bărbătească, iar ei vor intra în Împărăție cu Mine, vor prelua domnia cu Mine, vor conduce toate națiunile cu toiagul de fier și vom fi în slavă împreună!

Anterior:Capitolul 16

Următorul:Capitolul 18

Conținuturi Similare