Este foarte important să stabilim o relație normală cu Dumnezeu

Felul în care oamenii cred în Dumnezeu, Îl iubesc şi-L mulțumesc pe Dumnezeu este prin atingerea Duhului lui Dumnezeu cu inima lor, obţinând astfel mulțumirea Lui, și prin folosirea inimii lor pentru a fi în legătură cu ale lui Dumnezeu cuvinte, fiind astfel mişcaţi de Duhul lui Dumnezeu. Dacă doreşti să atingi o viaţă spirituală normală şi să stabileşti o relaţie normală cu Dumnezeu, atunci trebuie mai întâi să-ţi dăruieşti inima Lui. Doar după ce ţi-ai liniştit inima în faţa Lui și ţi-ai revărsat întreaga inimă întru Dumnezeu vei reuși treptat să dezvolţi o viaţă spirituală normală. Dacă, în credința lor în Dumnezeu, oamenii nu-şi dăruiesc inimile lui Dumnezeu, iar inima lor nu este în El și nu tratează povara Lui ca pe propria lor povară, atunci tot ceea ce fac este un act de înşelăciune a lui Dumnezeu, un act tipic persoanelor religioase, și nu pot primi lauda lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate câștiga nimic de la acest tip de persoană; acest tip de persoană poate servi doar ca un contrast în lucrarea lui Dumnezeu, ca decor în casa Lui, ceva superfluu și nefolositor. Dumnezeu nu Se foloseşte de acest tip de persoană. La o asemenea persoană, nu doar că nu există nicio ocazie pentru lucrarea Duhului Sfânt, nici măcar nu există vreo valoare în a o desăvârși. Acest tip de persoană este într-adevăr un cadavru umblător. Asemenea oameni nu au nimic ce poate fi folosit de Duhul Sfânt, ci, dimpotrivă, toți au fost preluați și profund corupți de Satana. Dumnezeu Se va descotorosi de acești oameni. În prezent, când folosește oamenii, Duhul Sfânt nu doar că întrebuințează acele părți din ei care sunt de dorit pentru a face lucrurile, dar îi şi desăvârșește şi le schimbă părțile de nedorit. Dacă inima ta poate fi dăruită lui Dumnezeu şi poate rămâne liniştită în faţa Lui, atunci vei avea ocazia şi calificările pentru a fi folosit de către Duhul Sfânt, a primi luminarea şi iluminarea Duhului Sfânt şi, chiar mai mult, vei avea posibilitatea ca Duhul Sfânt să-ți îndrepte neajunsurile. Atunci când îţi dai inima lui Dumnezeu, din perspectiva pozitivă, poţi dobândi o pătrundere mai profundă şi poţi atinge un nivel mai înalt de înțelegere; din perspectiva negativă, vei avea o mai mare înţelegere a propriilor tale defecte şi neajunsuri, vei fi mai nerăbdător să cauți să mulțumești voia lui Dumnezeu şi nu vei fi pasiv, ci vei pătrunde activ. Așadar, vei deveni o persoană corectă. Presupunând că inima ta reușește să se liniştească în faţa lui Dumnezeu, lucrul esențial pentru a primi sau nu lauda Duhului Sfânt şi a-L mulţumi sau nu pe Dumnezeu este dacă poţi pătrunde activ. Când Duhul Sfânt luminează o persoană şi o foloseşte, nu o face niciodată negativă, ci o face să progreseze activ. Chiar dacă această persoană are slăbiciuni, ea poate evita să întemeieze felul în care își trăiește viața pe acele slăbiciuni. Poate evita să-și întârzie creşterea în viaţă şi poate continua să caute să mulțumească voia lui Dumnezeu. Acesta este un standard. Dacă îl poți atinge, este o dovadă suficientă că ai obţinut prezenţa Duhului Sfânt. Dacă o persoană este mereu negativă şi, chiar și după ce a primit luminare și a ajuns să se cunoască pe sine, rămâne negativă şi pasivă, incapabilă să se ridice şi să acţioneze în concordanţă cu Dumnezeu, atunci acest tip de persoană doar primeşte harul lui Dumnezeu, dar Duhul Sfânt nu este cu ea. Când o persoană e negativă, înseamnă că inima acesteia nu s-a întors spre Dumnezeu, iar duhul ei nu a fost mișcat de Duhul lui Dumnezeu. Acest lucru ar trebui înțeles de către toţi.

Poate fi văzut din experienţă că una dintre chestiunile cele mai importante este a-și linişti inima în faţa lui Dumnezeu. E o chestiune care priveşte viaţa spirituală a oamenilor şi creşterea lor în viaţă. Căutarea adevărului şi a schimbărilor din firea ta vor da roade doar dacă inima ta este împăcată în faţa lui Dumnezeu. Întrucât vii înaintea lui Dumnezeu purtând o povară şi simţi mereu că ai lipsuri în atâtea privințe, că există multe adevăruri pe care ai nevoie să le ştii, multe realităţi pe care ai nevoie să le trăieşti şi că ar trebui să-ți dedici toată atenția voii lui Dumnezeu – aceste lucruri sunt mereu în mintea ta. Este ca şi cum te-ar apăsa cu o forță ce te lasă incapabil să respiri şi astfel, îţi simţi inima grea (deși nu ești într-o stare negativă). Doar asemenea oameni sunt calificați să accepte luminarea cuvintelor lui Dumnezeu şi să fie mișcați de Duhul lui Dumnezeu. Datorită poverii lor, datorită faptului că inima le este grea şi, se poate spune, datorită preţului pe care l-au plătit şi a chinurilor pe care le-au suferit în faţa lui Dumnezeu, ei primesc luminarea şi iluminarea Lui. Pentru că Dumnezeu nu acordă nimănui un tratament special. El este mereu corect în tratamentul Său față de oameni, dar, de asemenea, El nu dă oamenilor vreun lucru în mod arbitrar şi necondiţionat. Acesta este un aspect al firii Sale drepte. În viaţa adevărată, majoritatea persoanelor încă nu a atins acest tărâm. În cel mai bun caz, inimile lor încă trebuie să se întoarcă întru totul către Dumnezeu şi deci încă nu a existat vreo schimbare majoră în firea vieții lor. Asta pentru că ei doar trăiesc în harul lui Dumnezeu şi încă nu au dobândit lucrarea Duhului Sfânt. Criteriile pe care oamenii trebuie să le îndeplinească pentru a fi folosiți de către Dumnezeu sunt după cum urmează: inimile lor se întorc către Dumnezeu, ei poartă povara cuvintelor lui Dumnezeu, au o inimă plină de ardoare şi au hotărârea de a căuta adevărul. Doar asemenea oameni pot dobândi lucrarea Duhului Sfânt şi câștigă frecvent luminarea şi iluminarea. Din afară, persoanele pe care Dumnezeu le foloseşte par să fie iraţionale şi să nu aibă o relaţie normală cu alții, deşi se exprimă cuviincios, nu vorbesc nechibzuit şi pot întotdeauna să-şi păstreze inima liniștită în faţa lui Dumnezeu. Acesta este exact felul de persoană care e suficientă pentru a fi folosită de Duhul Sfânt. Această persoană „iraţională” despre care vorbeşte Dumnezeu pare să nu aibă o relaţie normală cu ceilalţi şi să nu acorde considerația cuvenită iubirii exterioare sau practicilor exterioare, dar, atunci când comunică chestiuni spirituale, ea poate să-şi deschidă inima şi să asigure altruist celorlalţi iluminarea şi luminarea pe care a obţinut-o din experienţa sa reală înaintea lui Dumnezeu. În acest fel îşi exprimă ei iubirea pentru Dumnezeu şi mulțumesc voia lui Dumnezeu. Atunci când alţii îi ponegresc şi ridiculizează, ei pot evita să fie controlaţi de persoane, chestiuni sau lucruri din exterior şi tot reușesc să fie liniștiți înaintea lui Dumnezeu. O asemenea persoană pare să aibă propria înțelegere unică. Indiferent ce fac ceilalţi oameni, inimile lor nu-L părăsesc niciodată pe Dumnezeu. Când alţii conversează voioşi şi cu umor, inimile lor tot rămân înaintea lui Dumnezeu, contemplând cuvântul lui Dumnezeu sau rugându-se în linişte lui Dumnezeu în inimile lor, căutând intențiile lui Dumnezeu. Ei nu dau niciodată importanță păstrării unor relaţii normale cu alți oameni. O asemenea persoană pare să nu aibă nicio filosofie de viaţă. Pe dinafară, această persoană este plină de viaţă, adorabilă şi inocentă, dar are şi un sentiment de linişte. Aceasta este înfățișarea felului de persoană pe care o foloseşte Dumnezeu. Lucruri precum filosofia de viaţă sau „rațiunea normală” pur și simplu nu funcționează la acest tip de persoană; acesta este tipul de persoană care şi-a devotat întreaga inimă cuvântului lui Dumnezeu şi pare să Îl aibă doar pe Dumnezeu în inima sa. Acesta este tipul de persoană la care Dumnezeu Se referă ca fiind o persoană „fără rațiune” şi e exact tipul de persoană folosită de Dumnezeu. Semnul unei persoane care e folosită de Dumnezeu este: oricând şi oriunde, inima sa este mereu înaintea lui Dumnezeu şi, indiferent cât de desfrânaţi ar putea fi alţii, cât de mult se lasă în voia poftelor şi a trupului, inima acestei persoane nu-L părăseşte niciodată pe Dumnezeu şi nu urmează gloata. Doar acest tip de persoană este potrivită pentru folosul lui Dumnezeu şi doar acest tip de persoană este desăvârșită de către Duhul Sfânt. Dacă eşti incapabil să dobândești aceste lucruri, atunci nu eşti calificat să fii câştigat de Dumnezeu și să fii desăvârșit de Duhul Sfânt.

Dacă doreşti să ai o relaţie normală cu Dumnezeu, atunci inima ta trebuie să se întoarcă spre Dumnezeu. Cu acest lucru ca bază, vei avea o relaţie normală cu alți oameni. Dacă nu ai o relaţie normală cu Dumnezeu, atunci, indiferent ce faci pentru a-ţi menţine relaţiile cu ceilalți oameni, indiferent cât lucrezi din greu sau câtă energie depui, totul va aparţine unei filosofii omenești de viață. Îţi menţii poziţia între oameni printr-o perspectivă umană şi o filosofie omenească, ca ei să te laude, dar nu urmezi cuvântul lui Dumnezeu pentru a stabili relaţii normale cu oamenii. Dacă nu te concentrezi pe relaţiile tale cu oamenii, ci îţi menţii o relaţie normală cu Dumnezeu, dacă ești dornic să-ţi dăruieşti inima lui Dumnezeu şi să înveţi să asculți de El, atunci, în mod natural, relaţiile tale cu toți oamenii vor deveni normale. Astfel, relaţiile acestea nu se bazează pe trup, ci au ca temelie iubirea lui Dumnezeu. Aproape că nu există interacţiuni trupești, însă în spirit există părtăşie, iubire reciprocă, alinare reciprocă şi aprovizionare pentru celălalt. Toate astea sunt făcute având la bază o inimă care-L mulțumește pe Dumnezeu. Aceste relaţii nu sunt menţinute bazându-se pe filosofia omenească a vieţii, ci se formează foarte natural purtând o povară pentru Dumnezeu. Nu necesită efort făcut de către om. Trebuie doar să practici în conformitate cu principiile cuvântului lui Dumnezeu. Eşti dispus să fii atent la voia lui Dumnezeu? Eşti dispus să fii o persoană „fără rațiune” înaintea lui Dumnezeu? Eşti dispus să-ţi dăruieşti complet inima lui Dumnezeu şi să-ți desconsideri poziția printre oameni? Dintre toţi oamenii cu care eşti în contact, cu cine ai cea mai bună relaţie? Cu cine ai cele mai rele relaţii? Sunt normale relaţiile tale cu oamenii? Îi tratezi la fel pe toți? Relaţiile tale cu ceilalţi sunt menţinute în conformitate cu filosofia ta de viaţă sau sunt construite pe temelia iubirii lui Dumnezeu? Atunci când cineva nu-şi oferă inima lui Dumnezeu, spiritul său devine obtuz, amorţit şi inconştient. Acest tip de persoană nu va înţelege niciodată cuvintele lui Dumnezeu şi nu va avea niciodată o relaţie normală cu Dumnezeu; acest tip de persoană nu-şi va schimba niciodată firea. Schimbarea firii unei persoane este procesul de a-şi dărui complet inima lui Dumnezeu şi de a primi luminare şi iluminare din cuvintele lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu poate permite unei persoane să intre activ, precum şi să se debaraseze de aspectele sale negative după ce a dobândit cunoaştere despre ele. Când atingi punctul în care îţi dăruieşti inima lui Dumnezeu, atunci vei fi în stare să percepi orice mişcare subtilă din spiritul tău şi vei cunoaşte fiecare luminare şi iluminare primită de la Dumnezeu. Ține-te de asta şi vei intra treptat pe calea de a fi desăvârșit de Duhul Sfânt. Cu cât inima ta poate fi mai liniştită în faţa lui Dumnezeu, cu atât mai sensibil şi delicat va fi spiritul tău şi cu atât mai mult va putea să perceapă felul în care îl mişcă Duhul Sfânt, iar atunci relaţia ta cu Dumnezeu va deveni tot mai normală. O relaţie normală între oameni se stabilește pe baza dăruirii inimii lor lui Dumnezeu, iar nu printr-un efort omenesc. Fără Dumnezeu în inimile lor, relaţiile interpersonale dintre oameni sunt doar relaţii ale trupului. Ele nu sunt normale, ci mai degrabă, sunt o cedare înaintea poftelor. Sunt relaţii pe care Dumnezeu le detestă, pe care le urăște. Dacă spui că spiritul tău a fost mişcat, dar îţi doreşti mereu să ai părtăşie cu persoanele care îți plac, despre care ai o părere bună, iar dacă o altă persoană caută, dar aceasta nu îți place, ba chiar ai prejudecăți față de ea şi nu ții legătura cu ea, atunci aceasta e încă o dovadă că eşti supus emoţiilor tale şi nu ai deloc o relaţie normală cu Dumnezeu. Încerci să-L înşeli pe Dumnezeu şi să-ţi ascunzi urâţenia. Chiar dacă poţi să împărtăşeşti o anumită înţelegere, dar ai intenţii greşite, atunci tot ceea ce faci este bine doar conform standardelor omului. Dumnezeu nu te va slăvi – te comporţi conform trupului, nu conform poverii lui Dumnezeu. Dacă poţi să-ţi linişteşti inima în faţa lui Dumnezeu şi să ai interacţiuni normale cu toţi cei care-L iubesc pe Dumnezeu, doar atunci eşti potrivit pentru folosul lui Dumnezeu. Astfel, indiferent cum te alături celorlalţi, nu va fi conform unei filosofii de viață, ci va fi în faţa lui Dumnezeu, trăind într-un fel ce ține cont de povara Lui. Câți oameni ca acesta există printre voi? Sunt relaţiile tale cu ceilalţi într-adevăr normale? Pe ce bază sunt construite ele? Câte filosofii de viaţă există înlăuntrul tău? Te-ai lepădat de ele? Dacă inima ta nu poate să se întoarcă pe deplin către Dumnezeu, atunci nu ești al lui Dumnezeu – tu provii de la Satana şi într-un final vei fi returnat Satanei. Nu ești vrednic să fii unul dintre oamenii lui Dumnezeu. Toate acestea necesită cercetarea ta atentă.

Anterior: În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu

Înainte: O viață spirituală normală îi conduce pe oameni pe calea cea dreaptă

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte