Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 104

Toți oamenii, toate evenimentele și lucrurile dinafara Mea vor trece în nimicnicie, în timp ce toți oamenii, toate evenimentele și lucrurile dinăuntrul Meu vor dobândi totul de la Mine și vor intra în slavă împreună cu Mine, vor intra în Sion, Muntele Meu, reședința Mea, și vor coexista alături de Mine pe vecie. Am creat toate lucrurile la început și Îmi voi desăvârși lucrarea la sfârșit și, de asemenea, voi domni pe vecie ca Împărat. Între timp, conduc și stăpânesc și întregul univers. Nimeni nu-Mi poate lua autoritatea, căci Eu sunt Dumnezeu Însuși și am și puterea de a transmite mai departe autoritatea Mea fiilor Mei întâi născuți, astfel încât fiii Mei întâi născuți să poată să domnească alături de Mine. Acest lucru va dăinui pentru eternitate și nu poate fi schimbat niciodată. Acesta este decretul Meu administrativ. (Orice loc în care discut despre decretele Mele administrative se referă la ceea ce se întâmplă în împărăția Mea și va dăinui pentru eternitate și nu va putea fi niciodată schimbat.) Toți trebuie să fie convinși în inimă și prin cuvânt și trebuie să vadă marea Mea putere în cei pe care îi iubesc. Nimeni nu poate să-Mi necinstească numele – trebuie să plecați cu toții de aici! Nu e vorba că sunt neîndurător, ci că tu ești nedrept. Dacă Îmi jignești mustrarea, atunci mă voi ocupa de tine și te voi face să mori pentru vecie. (Firește, acest lucru îi vizează pe oamenii dinafara fiilor Mei întâi născuți.) Casa Mea nu vrea asemenea gunoaie, așa că grăbește-te și pleacă de aici! Nu mai întârzia niciun minut, nici măcar o secundă! Trebuie să faci ce îți spun sau, altminteri, te voi distruge cu un singur cuvânt. Ai face mai bine să nu mai șovăi, ai face mai bine să nu mai înșeli. Cei care născociți prostii înaintea Mea, cei care Mă mințiți în față – plecați repede! Timpul Meu pentru asemenea lucruri este limitat. (Când va veni vremea să facă un serviciu, vor face un serviciu, iar când va fi timpul să plece, vor pleca.) Eu fac lucrurile cu înțelepciune, niciun minut sau o secundă mai târziu, fără nici cea mai mică amânare. Totul este drept și absolut riguros.) Dar cu fiii Mei întâi născuți sunt infinit de tolerant și iubitor până la capăt, pe vecie, permițându-vă să vă bucurați veșnic de binecuvântări și de viață veșnică alături de Mine, iar, în acest răstimp, să nu suferiți niciodată eșecuri sau judecată. (Acest lucru face referire la timpul când veți începe să vă bucurați de binecuvântări.) Aceasta este binecuvântarea veșnică și promisiunea făcută fiilor Mei întâi născuți atunci când am creat lumea. Voi ar trebui să-Mi vedeți dreptatea în aceasta – îi iubesc pe cei pe care Eu i-am predestinat, îi urăsc pe cei pe care i-am abandonat și i-am eliminat, în vecii vecilor.

Ca fii ai Mei întâi născuți, ar trebui să vă vedeți cu toții de datoriile voastre și să stați pe propriile voastre poziții, să fiți primele roade timpurii aduse[a] dinaintea Mea și să acceptați să vă cercetez personal, astfel încât să puteți să trăiți chipul Meu glorios, iar lumina slavei Mele să poată să strălucească pe chipurile voastre, în așa fel încât cuvântările Mele să poată fi răspândite prin gurile voastre, în așa fel, încât împărăția Mea să poată fi cârmuită de voi, în așa fel, încât poporul Meu să poată fi condus de voi. Aici menționez „primele roade timpurii” și, de asemenea, un termen ca „aduși sus”[b]. Care sunt primele roade timpurii? În concepțiile lor, oamenii cred că este primul lot de oameni aduși în fața tronului lui Dumnezeu sau că se referă la biruitori ori la oamenii care sunt fii întâi născuți. Toate acestea sunt aberații și înțelegeri eronate ale cuvintelor Mele. Primele roade timpurii sunt oamenii care au primit revelații de la Mine și au căpătat autoritate din partea Mea. Așa-zisele „prime roade timpurii” se referă la a fi în posesia Mea, la a fi predestinați și aleși de către Mine. „Primele roade timpurii” nu înseamnă primele la rând. „Primele roade timpurii” nu sunt un lucru material în ochii omului. Așa-zisele „roade” se referă la ceva ce împrăștie mireasmă (acesta este înțelesul simbolic), adică, cei care pot să Mă trăiască, să facă dovada Mea și să trăiască cu Mine veșnic. Când vorbesc despre „roade”, mă refer la toți fiii Mei și la poporul Meu, în vreme ce primele roade timpurii se referă la fiii întâi născuți care vor domni ca împărați alături de Mine. Prin urmare, „primele roade timpurii” ar trebui să fie explicate ca fiind purtătoare de autoritate. Acesta este adevăratul înțeles. „A fi adus sus” nu înseamnă a fi adus dintr-un loc jos într-un loc înalt, după cum își închipuie oamenii. Aceasta este o greșeală uriașă. A fi adus sus se referă la predestinarea și selectarea înfăptuite de Mine. Îi vizează pe toți cei pe care Eu i-am predestinat și i-am ales. Cei care au dobândit statutul de fiu întâi născut, statutul fiilor sau al poporului, sunt toți aceia care au fost răpiți la Cer[c]. Acest lucru este cel mai incompatibil cu noțiunile oamenilor. Cei care vor avea o parte în casa Mea, în viitor, sunt toți oamenii care au fost aduși sus dinaintea Mea. Acest lucru este absolut adevărat, nu se va schimba niciodată și nu va putea fi respins de nimeni. Acesta este contraatacul împotriva Satanei. Oricine este predestinat de Mine va fi adus sus dinaintea Mea.

Cum explică cineva „trâmbița sfântă”? Ce înțelegeți voi prin aceasta? De ce se spune că este sfântă și că deja a sunat? Acest lucru ar trebui să fie explicat prin etapele lucrării Mele și înțeles prin metoda Mea de lucru. Timpul, când judecata Mea va fi anunțată public, va fi atunci, când firea Mea va fi revelată tuturor națiunilor și popoarelor. Acela este timpul când se va suna din trâmbița sfântă. Adică, Eu spun adesea că firea Mea este sfântă și de neofensat, motiv pentru care „sfântă” se folosește pentru a descrie „trâmbițaˮ. Din aceasta se poate vedea că „trâmbiță” se referă la firea Mea și reprezintă ceea ce sunt și am Eu. De asemenea, poate fi spus că judecata Mea este în curs de desfășurare în fiecare zi, mânia Mea este descătușată zilnic, iar blestemul Meu se abate asupra fiecărui lucru, care nu este pe potriva firii Mele, zi de zi. Atunci se poate spune că timpul, când va începe judecata Mea, este momentul în care se va suna din trâmbița sfântă, iar ea va suna zilnic, fără să facă pauză nici măcar un moment și fără să se oprească un minut sau o secundă. De acum încolo, trâmbița sfântă va suna din ce în ce mai tare, odată cu coborârea treptată a marilor dezastre. Adică, împreună cu revelarea dreptei Mele judecăți, firea Mea va fi din ce în ce mai deschisă, iar ceea ce sunt și am Eu va fi adăugat în fiii Mei întâi născuți din ce în ce mai mult. Aceasta este metoda Mea viitoare de lucru: pe de o parte, îi voi susține și îi voi mântui pe cei pe care îi iubesc, iar, pe de altă parte, Îmi voi folosi cuvintele pentru a-i da în vileag pe cei pe care îi disprețuiesc. Țineți minte! Aceasta este metoda lucrării Mele, acestea sunt etapele lucrării Mele, cee ce este absolut adevărat. Aceasta a fost plănuită de Mine încă de la facere și nu poate fi schimbată de către nimeni.

Există încă multe părți ale cuvintelor Mele care sunt dificil de înțeles de către oameni, așa că Mi-am ameliorat stilul de a vorbi și metodele de a dezvălui tainele. Cu alte cuvinte, stilul Meu de a vorbi se schimbă și se ameliorează în fiecare zi, printr-o formă și o metodă diferite în fiecare zi. Acestea sunt etapele lucrării Mele și nu pot fi schimbate de nimeni. Oamenii pot doar să vorbească și să acționeze în concordanță cu ceea ce spun Eu. Acesta este un fapt absolut adevărat. Am făcut aranjamentele potrivite atât în persoana Mea, cât și în trupul Meu. În fiecare acțiune și faptă a umanității Mele există un aspect al înțelepciunii divinității Mele. (Întrucât omenirea nu dă câtuși de puțin dovadă de înțelepciune, a spune că fiii întâi născuți au înțelepciunea Mea se referă la fiii întâi născuți care au firea Mea divină în ei.) Atunci când fiii întâi născuți fac lucruri nesăbuite, este din cauză că încă aveți în voi elemente ale umanității. Trebuie, prin urmare, să vă descotorosiți de nesăbuința omenirii și să faceți ce-Mi este pe plac Mie și să respingeți ceea ce urăsc Eu. Oricine vine de la Mine trebuie să se întoarcă înlăuntrul Meu. Oricine este născut din Mine trebuie să se întoarcă în slava Mea. Cei pe care îi urăsc trebuie să fie abandonați și separați, unul câte unul. Acestea sunt etapele lucrării Mele, gestionarea Mea și planul de 6 000 de ani pe care Eu l-am creat. Cei pe care îi abandonez ar trebui să se supună cu toții și, ascultători, să Mă părăsească. Cei pe care îi iubesc ar trebui, toți, datorită binecuvântărilor pe care le-am revărsat asupra lor, să Mă proslăvească astfel încât numele Meu să fie și mai slăvit, iar lumina minunată să poată fi adăugată chipului Meu glorios, pentru ca ei să fie plini de înțelepciunea Mea, întru slava Mea și să-Mi preamărească numele și mai mult întru glorioasa Mea lumină!

Note de subsol :

a. „caught up” în original.

b. „caught up” în original: „răpiți la Cer”, „aduși în fața tronului lui Dumnezeu”.

c. „caught up” în original.

Anterior:Capitolul 103

Următorul:Capitolul 105

Conținuturi Similare