Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 107

Când cuvintele Mele au un anumit grad de asprime, cei mai mulți oameni se retrag din cauza cuvintelor Mele. Dar tocmai la această vreme fiii Mei întâi născuți sunt dezvăluiți. Am spus că nu voi mișca un deget, ci numai voi folosi cuvintele Mele pentru a împlini toate lucrurile. Îmi folosesc cuvintele pentru a nimici tot ceea ce urăsc și, de asemenea, Îmi folosesc cuvintele pentru a-i desăvârși pe fiii Mei întâi născuți. (Când cuvintele Mele sunt rostite, cele șapte tunete vor răsuna și, în acel moment, fiii Mei întâi născuți împreună cu Mine ne vom preschimba forma și vom pătrunde pe tărâmul spiritual.) Când am spus că Duhul Meu lucrează în mod personal, la ce M-am referit este faptul că toate sunt realizate prin cuvintele Mele și prin aceasta se poate vedea că sunt atotputernic. De aceea, se poate vedea cu și mai mare claritate obiectivul și scopul fiecăreia din propozițiile Mele. Am spus mai înainte, tot ce rostesc în cadrul umanității Mele este un aspect al manifestării Mele. Deci, acei oameni care nu pot fi siguri și care nu cred cu adevărat în ceea ce spun în cadrul umanității Mele normale trebuie înlăturați! Am pus accentul în mod repetat asupra faptului că umanitatea Mea normală este un aspect indispensabil al divinității Mele complete, cu toate acestea, mulți oameni continuă să se concentreze pe divinitatea Mea completă în timp ce ignoră umanitatea Mea. Ești orb! Spui că nu Mă încadrez în concepțiile tale, că omul care sunt Eu nu este compatibil cu ideea ta de Dumnezeu[a]. Pot acești oameni să rămână în Împărăția Mea? Te voi călca în picioare! Îndrăznește numai să te răzvrătești împotriva Mea! Îndrăznește numai să te încăpățânezi! Zâmbetul Meu nu se potrivește concepțiilor tale, vorbirea Mea nu este plăcută urechilor tale și faptele Mele nu-ți aduc foloase, corect? Toate aceste lucruri trebuie să fie după placul tău – așa este Dumnezeu? Iar acești oameni vor să rămână în casa Mea și să primească binecuvântări în Împărăția Mea? Nu visezi cu ochii deschiși? Cum ar putea exista un lucru atât de minunat! Vrei să fii neascultător față de Mine, dar să continui să primești binecuvântări din partea Mea. Îți spun: nicidecum! După cum am spus de multe ori, cei care intră în Împărăția Mea și primesc binecuvântările Mele trebuie să fie oameni pe care îi iubesc. De ce pun accentul pe aceste cuvinte? Știu și înțeleg ce gândesc toți în inima lor, nu este nevoie să precizez toate gândurile lor. Adevărata lor formă va fi revelată prin cuvintele Mele de judecată și toți vor striga cu durere înaintea scaunului Meu de judecată. Acesta este un fapt limpede pe care nimeni nu îl poate schimba! În cele din urmă, îi voi face să intre în Adânc unul câte unul. Acesta este rezultatul final al judecății Mele asupra diavolului Satana. Trebuie să folosesc judecata și decretele administrative pentru a Mă purta cu fiecare persoană și aceasta este metoda Mea de mustrare. Aveți o pătrundere adevărată asupra acestui lucru? Nu este nevoie să îi dau Satanei explicații, Eu pur și simplu Îmi folosesc toiagul de fier să îl ciomăgesc până ajunge la un pas de moarte și imploră îndurare. Deci, când oamenii citesc cuvintele Mele de judecată, nu le pot înțelege câtuși de puțin, dar, din perspectiva Mea, fiecare termen, fiecare propoziție este o implementare a decretelor Mele administrative. Acesta este un fapt limpede.

Deoarece astăzi aduc în discuție judecata, aceasta include scaunul de judecată. Înainte, ați spus deseori că veți fi judecați înaintea scaunului lui Hristos. Aveți o înțelegere despre judecată, însă nu vă puteți imagina scaunul de judecată. Poate că unii oameni cred că scaunul de judecată este un obiect fizic, poate că și-l imaginează ca o masă întinsă sau poate că și-l imaginează ca un scaun de judecată asemănător celor din lumea seculară. Desigur, în explicația Mea de acum, nu voi nega ceea ce ați spus, dar, pentru Mine, lucrurile din imaginația oamenilor încă au un înțeles simbolic. Așadar, prăpastia dintre imaginația oamenilor și semnificația pe care am intenționat-o de la început este atât de mare precum distanța de la cer la pământ. În concepțiile oamenilor, sunt mulți oameni plecați până la pământ înaintea scaunului de judecată, strigând cu părere de rău și cerșind îndurare. Acesta este deja punctul culminant al imaginației omenești și nimeni nu-și poate imagina nimic mai mult. Dar atunci, ce este scaunul de judecată? Înainte să vă dezvălui tainele, trebuie să vă lepădați de tot ceea ce ați crezut înainte și doar atunci poate fi împlinit scopul Meu. Acesta este singurul mod prin care concepțiile și gândurile voastre din acest domeniu pot fi înlăturate. Trebuie să fiți atenți tot timpul când vorbesc. Nu trebuie să fiți nepăsători. Scaunul Meu de judecată a fost instaurat de la creația lumii. De-a lungul veacurilor și generațiilor trecute, mulți oameni au murit înaintea scaunului Meu de judecată și mulți s-au ridicat înaintea lui, revenind la viață. Se mai poate spune că, de la început până la sfârșit, judecata Mea nu încetează niciodată și astfel scaunul Meu de judecată există întotdeauna. Când este pomenit scaunul de judecată, toți oamenii au o fărâmă de teamă în ei. Bineînțeles, din ceea ce am spus mai sus, nu știți deloc ce este scaunul de judecată. Scaunul de judecată și judecata coexistă, însă sunt două materii diferite. (Materia nu este un obiect fizic, ci se referă la cuvinte. Oamenii nu o pot vedea deloc.) Judecata se referă la cuvintele Mele. (Indiferent dacă sunt aspre sau blânde, toate fac parte din judecata Mea. Astfel, tot ceea ce vorbesc cu gura Mea este judecată.) Înainte, oamenii au împărțit cuvintele Mele în multe categorii diferite, inclusiv cuvinte de judecată, cuvinte blânde și cuvinte dătătoare de viață. Astăzi, vă voi explica faptul că judecata și cuvintele Mele sunt conectate între ele. Cu alte cuvinte, judecata înseamnă cuvintele Mele și cuvintele Mele înseamnă judecată. Nu trebuie să vorbești de ele în mod separat. În imaginația lor, oamenii cred că cuvintele aspre sunt judecată, dar oameni nu înțeleg decât parțial. Tot ceea ce spun este judecată. Începutul judecății amintite în trecut se referă la momentul în care Duhul Meu a început în mod oficial să lucreze în fiecare loc și să implementeze decretele Mele administrative. În această propoziție, „judecata” se referă la realitatea propriu-zisă. Acum voi explica scaunul de judecată: De ce spun că scaunul de judecată există din veșnicie în veșnicie și că acompaniază judecata Mea? Înțelegeți acest lucru din explicația Mea cu privire la judecată? Scaunul de judecată se referă la Mine Însumi. Din veșnicie în veșnicie, Eu vestesc și vorbesc întotdeauna. Trăiesc veșnic, deci scaunul Meu de judecată și judecata Mea vor coexista veșnic. Acest lucru ar trebui să fie clar acum! Oamenii Mă tratează ca pe un obiect în imaginația lor, dar în această privință nu vă învinovățesc și nu vă condamn. Doresc numai ca voi să aveți o inimă ascultătoare și să primiți revelația Mea și să știți din aceasta că Eu sunt Însuși Dumnezeul atotcuprinzător.

Pentru oameni, cuvintele Mele sunt cu totul de neînțeles, urmele pașilor Mei sunt imposibil de găsit și voia Mea este imposibil de priceput. Deci, starea în care vă aflați astăzi (putând să primiți revelația Mea, să înțelegeți voia Mea dinăuntrul ei și să pășiți pe urmele pașilor Mei prin ea) este totalmente rezultatul acțiunilor Mele minunate, al harului Meu și al compasiunii Mele. Într-o bună zi, chiar vă voi lăsa să vedeți înțelepciunea Mea, să vedeți ce am făcut cu mâinile Mele și să vedeți minunăția lucrării Mele. Atunci, schițele întregului Meu plan de gestionare (planul mântuirii) vor fi dezvăluite în întregime înaintea ochilor voștri. De la un capăt la altul al universului și în fiecare zi, există manifestări ale acțiunilor Mele minunate și toate fac servicii pentru ca planul Meu de gestionare (planul mântuirii) să fie împlinit. Când aceasta este dezvăluită pe deplin, veți vedea ce fel de oameni am rânduit să facă servicii, ce fel de oameni am rânduit să Îmi facă voia, ce am realizat prin exploatarea Satanei, ce am realizat de unul singur, ce fel de oameni plâng, ce fel de oameni scrâșnesc din dinți, ce fel de oameni vor avea parte de nimicire, ce fel de oameni vor avea parte de pierzanie. Prin nimicire, Mă refer la cei pe care îi voi arunca în iazul de foc și de pucioasă, care vor arde în totalitate, iar prin pierzanie, Mă refer la cei pe care îi voi arunca în Adânc pentru chinuire veșnică. Deci, nu confundați nimicirea cu pierzania ca fiind unul și același lucru. Dimpotrivă, cele două sunt foarte diferite. Făcătorii de servicii care renunță la numele Meu astăzi vor suferi pierzanie și cei care nu țin de numele Meu voi fi nimiciți. De aceea spun că cei care sunt dați pierzaniei Îmi vor aduce laude veșnic după judecata Mea, dar acei oameni nu vor scăpa niciodată de mustrarea Mea, vor accepta întotdeauna stăpânirea Mea. De aceea spun că Adâncul este mâna pe care o folosesc pentru a-i mustra pe oameni. Mai spun și că totul este în mâinile Mele. Chiar dacă Adâncul se referă la influența Satanei, acesta este, de asemenea, în mâinile Mele și îl folosesc să mustru oamenii. Deci, când spun că totul este în mâinile Mele, nu există paradoxuri. Cuvintele Mele nu sunt iresponsabile. Ele sunt adecvate și coerente. Nu sunt inventate, nici lipsite de sens și toți ar trebui să creadă cuvintele Mele. În viitor, veți suferi din cauza asta. Din cauza cuvintelor Mele, mulți oameni se vor răci, vor ajunge la disperare sau vor deveni dezamăgiți, vor plânge sau se vor tângui. Vor fi tot felul de reacții. Într-o bună zi, când toți oamenii pe care-i urăsc se vor retrage, lucrarea Mea va fi îndeplinită. În viitor, mulți oameni vor cădea din pricina fiilor întâi născuți și, în cele din urmă, vor pleca pas cu pas. Cu alte cuvinte, casa Mea va deveni treptat sfântă și tot felul de demoni vor pleca de lângă Mine în liniște, supuși și fără să se plângă deloc. După aceea, fiii Mei întâi născuți vor fi descoperiți cu toții, iar Eu voi începe următorul pas al lucrării Mele. Doar atunci fiii Mei întâi născuți vor fi regi împreună cu Mine și vor domni peste tot universul. Aceștia sunt pașii lucrării Mele și ei alcătuiesc o parte importantă din planul Meu de gestionare (planul mântuirii). Nu treceți cu vederea peste aceasta, altfel veți da greș.

Când cuvintele Mele vă vor fi descoperite, atunci va fi timpul la care Îmi voi începe lucrarea. Niciunul din cuvintele Mele nu va rămâne neîmplinit. Pentru Mine, o zi este ca o mie de ani și o mie de ani este ca o zi. Cum vedeți voi aceasta? Conceptul vostru de timp este foarte diferit de al Meu, deoarece Eu controlez lumea universului și împlinesc toate lucrurile. Lucrarea Mea este făcută zi de zi, pas cu pas, etapă cu etapă și, mai mult decât atât, ritmul lucrării Mele nu se oprește nicio singură secundă, ci continuă din moment în moment. De la crearea lumii, cuvintele Mele nu au fost întrerupte. Am continuat să vorbesc și să exprim, chiar și astăzi, și aceasta va rămâne la fel în viitor. Cu toate acestea, timpul Meu este rânduit și organizat cu grijă și ordonat. Voi face ce trebuie să fac, când trebuie să o fac (cu Mine, toți vor fi eliberați, toți vor fi liberi) și nimic nu perturbă pașii lucrării Mele. Pot rândui pe fiecare în casa Mea, pot rândui pe fiecare din lume, dar Eu nu sunt deloc ocupat, deoarece Duhul Meu lucrează, Duhul Meu umple fiecare loc, pentru că Eu sunt unicul Dumnezeu Însuși și întregul univers este în mâinile Mele. Astfel, se poate vedea că sunt atotputernic, că sunt înțelept și că slava Mea umple fiecare ungher al universului.

Note de subsol:

a. Textul original nu conține expresia „ideea de”.

Anterior:Capitolul 106

Următorul:Capitolul 108

Conținuturi Similare

 • Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă

  Planul de gestionare de șase mii de ani al lui Dumnezeu se apropie de sfârșit și poarta Împărăției s-a deschis deja tuturor celor care caută arătarea …

 • Dumnezeu este sursa vieții omului

  Din momentul în care apari plângând pe această lume, începi să îți îndeplinești datoria. Îți asumi rolul în planul lui Dumnezeu și în orânduirea lui …

 • Poruncile noii epoci

  Vi s-a spus să vă dotați cu cuvintele lui Dumnezeu, că indiferent de ceea ce vă este pregătit, totul este pus la cale de propria mână a lui Dumnezeu ș…

 • Suspinul Celui Atotputernic

  Există un secret enorm în inima ta de care nu ai fost niciodată conștient, fiindcă trăiești într-o lume fără lumină. Inima și duhul ți-au fost acapara…