Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 113

Fiecare măsură pe care o iau conține înțelepciunea Mea înlăuntrul ei, dar omul nu poate înțelege deloc acest lucru; omul poate doar să-Mi vadă acțiunile și cuvintele, dar nu-Mi poate vedea slava sau arătarea persoanei Mele, deoarece omului pur și simplu îi lipsește această abilitate. Așadar, în împrejurările în care omul nu este schimbat, fiii Mei întâi născuți și cu Mine ne vom întoarce în Sion și ne vom schimba forma, ca omul să-Mi poată vedea înțelepciunea și omnipotența. Înțelepciunea și omnipotența Mea pe care le vede acum omul sunt doar o mică parte din slava Mea și nici nu merită menționate. Arătate de acolo, înțelepciunea și slava Mea sunt infinit și incomensurabil de adânci, iar mintea omului pur și simplu nu le poate analiza sau înțelege. Construirea regatului este datoria fiilor întâi născuți și este și sarcina Mea, adică este un element al planului Meu de gestionare (planul mântuirii). Construirea regatului nu este aceeași cu a bisericii; deoarece fiii Mei întâi născuți și cu Mine sunt persoana Mea și regatul, atunci când fiii Mei întâi născuți și cu Mine vom intra în muntele Sion, construirea regatului va fi îndeplinită. Altfel spus, construirea regatului este o etapă a lucrării: etapa intrării în lumea spirituală. (Cu toate acestea, tot ce am făcut de la facerea lumii a fost făcut de dragul acestei etape. Deși spun că este o etapă, de fapt nu este deloc.) Așadar, îi folosesc pe toți făcătorii de servicii pentru a servi acestei etape și, în consecință, în zilele de pe urmă, mulți oameni se vor retrage; ei toți fac servicii fiilor întâi născuți. Oricine le arată bunătate acestor făcători de servicii va muri de blestemele Mele. (Făcătorii de servicii reprezintă cu toții manevrele marelui balaur roșu și sunt toți lachei ai Satanei, așadar, cei care le arată bunătate acestor oameni sunt complici ai marelui balaur roșu și îi aparțin Satanei.) Iubesc tot ce iubesc și disprețuiesc toate țintele blestemelor și arderii Mele. Puteți face și voi acest lucru? Cu siguranță nu voi ierta și nu voi uita pe oricine este împotriva Mea! Când fac fiecare faptă, aranjez ca mulți făcători de servicii să Îmi slujească. Astfel, se poate vedea că, pe parcursul istoriei, toți profeții și apostolii au făcut servicii pentru această etapă și că aceștia nu sunt după inima Mea, nu sunt de la Mine. (Deși majoritatea lor Îmi sunt fideli, niciunul nu Îmi aparține. Așadar, alergătura lor are legătură cu alcătuirea fundației acestei ultime etape pentru Mine, dar toate acestea sunt un efort inutil pentru ei.) Așadar, în zilele de pe urmă, cu atât mai mult va exista un număr mare de oameni care să se retragă. (Motivul pentru care vorbesc despre un număr mare este pentru că planul Meu de gestionare a ajuns la final, construcția regatului Meu a avut succes, iar fiii Mei întâi născuți s-au așezat pe tron.) Toate acestea se datorează arătării fiilor întâi născuți. Datorită arătării fiilor întâi născuți, marele balaur roșu încearcă orice mijloc posibil și epuizează toate căile pentru a provoca daune: trimite tot felul de duhuri rele care vin să-Mi facă servicii, care și-au arătat adevăratele culori în perioada curentă și care Mi-au întrerupt gestionarea. Acestea nu pot fi văzute cu ochiul liber și sunt toate lucruri ale lumii spirituale. Așadar, oamenii nu cred că vor exista multe persoane care să se retragă, totuși, Eu Îmi cunosc acțiunile, Îmi înțeleg gestionarea și acesta este motivul pentru care nu las omul să intervină. (Va veni o zi când fiecare tip de duh rău josnic își va dezvălui adevăratul sine și toți oamenii vor fi sincer convinși.)

Îmi iubesc fiii întâi născuți, dar pe acei descendenți ai marelui balaur roșu care Mă iubesc cu mare sinceritate nu-i iubesc deloc; de fapt, îi disprețuiesc chiar și mai mult. (Acești oameni nu sunt de la Mine și, deși arată bune intenții și spun cuvinte plăcute, aceasta este o manevră a marelui balaur roșu, așa că îi urăsc până în măduva oaselor Mele.) Aceasta este firea Mea și aceasta este întreaga Mea dreptate. Omul nu poate înțelege deloc. De ce este revelată aici întreaga Mea dreptate? Din aceasta se poate percepe firea Mea sfântă și de neofensat. Îmi pot iubi fiii întâi născuți și îi pot disprețui pe toți cei care nu sunt fiii Mei întâi născuți (chiar dacă sunt oameni fideli). Aceasta este firea Mea. Nu puteți vedea? În concepțiile oamenilor, Eu sunt întotdeauna un Dumnezeu milos și îi iubesc pe toți cei care Mă iubesc; nu înseamnă aceasta o blasfemie împotriva Mea? Pot să iubesc boii și caii? Pot să îl primesc pe Satana drept fiul Meu întâi născut și să Mă bucur de acest lucru? Prostii! Lucrarea Mea este asupra fiilor Mei întâi născuți și, în afară de fiii Mei întâi născuți, nu am nimic altceva de iubit. (Fiii și oamenii sunt suplimentari, dar nu sunt deloc importanți.) Oamenii spun că, înainte, am făcut atâtea lucrări inutile, însă, după părerea Mea, acestea sunt, de fapt, cele mai valoroase, cele mai semnificative. (Asta este tot ce s-a făcut în timpul celor două întrupări; pentru că vreau să-Mi dezvălui puterea, trebuie să devin trup pentru a-Mi împlini lucrarea). Motivul pentru care spun că Duhul Meu vine personal să lucreze este deoarece lucrarea Mea este împlinită în trup, adică fiii Mei întâi născuți și cu Mine începem să ne odihnim. Războiul cu Satana purtat în trup este mai înverșunat decât războiul cu Satana în lumea spirituală și poate fi văzut de toți oamenii, așadar, chiar și descendenții Satanei pot fi, de asemenea, o frumoasă mărturie pentru Mine și nu sunt dornici să plece; acesta este însuși sensul lucrării Mele în trup. Este, în principal, pentru a-i face pe descendenții diavolului să-l dezonoreze pe diavolul însuși; aceasta este cea mai puternică rușine pentru diavolul Satana, rușinându-l atât de mult încât să nu găsească niciun loc în care să se ascundă și încât să implore în mod repetat milă în fața Mea. Am câștigat, am depășit toate obstacolele, am străpuns al treilea Cer ca să ajung la muntele Sion, să Mă bucur de fericirea în familie alături de fiii Mei întâi născuți, pentru a fi mereu scufundat în marele ospăț din Împărăția cerurilor!

Pentru fiii întâi născuți, am plătit toate costurile și am cheltuit toată energia. (Omul pur și simplu nu știe că, tot ce am făcut, tot ce am spus, faptul că văd prin fiecare tip de duh rău și că M-am debarasat de orice fel de făcător de servicii, au fost toate pentru fiii întâi născuți.) Dar, în multe lucrări, aranjamentele Mele sunt ordonate; nu sunt săvârșite orbește. În cuvântările Mele din fiecare zi, ar trebui să-Mi puteți vedea metodele și etapele lucrării; în acțiunile Mele din fiecare zi ar trebui să-Mi vedeți înțelepciunea și principiile atunci când tratez lucrurile. După cum am spus, Satana i-a trimis pe aceia care Îmi fac servicii să-Mi întrerupă gestionarea. Acești făcători de servicii sunt neghină, dar grâul nu se referă la fiii întâi născuți, ci mai degrabă la toți fiii și la oamenii care nu sunt fiii întâi născuți. „Grâul va fi întotdeauna grâu, neghina va fi întotdeauna neghină”; aceasta înseamnă că natura celor care aparțin Satanei nu se poate schimba niciodată. Așadar, pe scurt, ei rămân precum Satana. Grâul înseamnă fiii și oamenii, deoarece, înainte de facerea lumii, le-am adăugat acestor oameni calitatea Mea. Deoarece, am spus înainte, natura omului nu se schimbă, grâul va fi întotdeauna grâu. Atunci, ce sunt fiii întâi născuți? Fiii întâi născuți vin de la Mine, nu sunt creați de Mine, deci nu pot fi numiți grâu (deoarece, imediat ce este menționat grâul, acesta se leagă de cuvântul „a semăna”, iar „a semăna” înseamnă „a crea”; toate neghinele sunt semănate în secret de Satana, pentru a acționa drept făcători de servicii). Se poate spune doar că fiii întâi născuți sunt manifestarea completă și deplină a persoanei Mele, ei ar trebui să fie reprezentați de aur, argint și pietre prețioase; acest lucru se referă și la faptul că venirea Mea este precum cea a unui hoț și am venit să fur aur, argint și pietre prețioase (deoarece aurul, argintul și pietrele prețioase Îmi aparțin Mie la origine și vreau să le iau înapoi în casa Mea). Când fiii întâi născuți și cu Mine ne vom întoarce împreună la Sion, acest aur, argint și pietre prețioase vor fi furate de Mine; în acest timp vor exista piedici și perturbări de-ale Satanei, așadar voi lua aurul, argintul și pietrele prețioase și voi lansa o bătălie decisivă cu Satana. (Aceasta nu este cu siguranță o poveste, ci un lucru care se întâmplă în lumea spirituală, așadar, în această privință, oamenii sunt complet nedumeriți și nu pot să o asculte decât ca pe o poveste. Dar trebuie să vedeți din ceea ce spun care este planul Meu de gestionare de șase mii de ani și nu trebuie sub niciun chip să-l luați drept o glumă, altfel Duhul Meu va pleca din toți oamenii.) Astăzi, această bătălie este complet încheiată și Îmi voi aduce fiii întâi născuți (voi aduce aurul, argintul și pietrele prețioase care Îmi aparțin) cu Mine înapoi la muntele Meu Sion. Din cauza lipsei de aur, argint și pietre prețioase și pentru că sunt prețioase, Satana încearcă orice mijloc posibil pentru a le lua înapoi cu forța, dar Eu spun iar și iar că acelea care sunt de la Mine trebuie să se întoarcă la Mine, sensul acestor cuvinte fiind menționat anterior. Cuvintele Mele că fiii Mei întâi născuți sunt de la Mine și Îmi aparțin sunt o proclamație în fața Satanei, nimeni nu înțelege acest lucru, și totul este ceva ce are loc în lumea spirituală. Astfel, omul nu înțelege de ce subliniez repetat că fiii întâi născuți Îmi aparțin Mie; astăzi ar trebui să înțelegeți! Am spus că aceste cuvântări ale Mele au scop și înțelepciune, dar voi înțelegeți acest lucru doar din afară și nicio persoană nu poate vedea clar acest lucru în spirit.

Vorbesc din ce în ce mai mult și, pe cât vorbesc mai mult, pe atât cuvintele Mele devin mai severe. Când ajung la un anumit nivel, Îmi voi folosi cuvintele pentru a lucra asupra oamenilor până la un anumit nivel, pentru a-i face pe oameni nu doar să fie convinși în inimă și de cuvânt, ci, chiar mai mult, pentru a-i face să planeze între viață și moarte; aceasta este metoda Mea de lucru, aceasta este etapa Mea de lucru; trebuie să fie astfel, doar atunci îl poate rușina pe Satana și Îmi poate face compleți fiii întâi născuți, pentru a le permite să se elibereze de trup și să intre în lumea spirituală). Omul nu înțelege metoda cuvântărilor Mele, tonul cuvântărilor Mele. Din explicația Mea, ar trebui să aveți cu toții câteva cunoștințe și ar trebui să-Mi urmați cu toții cuvântările pentru a încheia lucrarea pe care trebuie să o săvârșiți. Asta v-am încredințat. Trebuie să aveți cunoștință de asta, nu doar din lumea exterioară, ci, mai important, din lumea spirituală.

Anterior:Capitolul 112

Următorul:Capitolul 114

Conținuturi Similare

 • Cunoașterea lui Dumnezeu este calea de a te teme de Dumnezeu și de a evita răul

  Fiecare dintre voi ar trebui să-și examineze din nou viața de credință în Dumnezeu pentru a vedea dacă, în căutarea lui Dumnezeu, ai înțeles cu adevă…

 • Despre destinație

  Oricând este menționată destinația, o tratați cu o seriozitate aparte; aveți cu toții o sensibilitate deosebită în ce privește acest subiect. Unii oa…

 • Suspinul Celui Atotputernic

  Există un secret enorm în inima ta de care nu ai fost niciodată conștient, fiindcă trăiești într-o lume fără lumină. Inima și duhul ți-au fost acapara…

 • Oare există Treimea?

  După ce s-a realizat adevărul lui Isus devenit trup, omul a crezut acest lucru: nu există doar Tatăl în Cer, ci și Fiul și chiar Duhul. Aceasta este …