Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici (III)

1Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare
2Scopul gestionării omenirii
3Esența și identitatea omului
4Ce înțelegi atunci când vine vorba de Dumnezeu
5Ce înseamnă să fii un om adevărat
6Ce știi despre credință?
7Când frunzele care cad se vor reîntoarce la rădăcinile lor, veți regreta tot răul pe care l-ați făcut
8Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei
9Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ
10Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de salvare a omului
11Lucrarea în Epoca Legii
12Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Mântuirii
13Cuvinte pentru cei tineri și cei vârstnici
14Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi
15Ar trebui să lăsați deoparte binecuvântările statutului și să înțelegeți voia lui Dumnezeu pentru mântuirea omului
16Cum poate omul, care L-a definit pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?
17Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi
18Dumnezeu este Domnul întregii creații
19Ce atitudine ai față de cele treisprezece epistole
20Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul
21Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului
22Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu
23Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup
24Esența trupului locuit de Dumnezeu
25Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului
26Substanța Lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc
27Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună