Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Partea a treia

Cuvintele lui Hristos când a mers în Biserici

(din iunie 1992 până în august 2014)

Introducere

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici (I)

(din iunie 1992 până în octombrie 1992)

1Calea … (1)
2Calea … (2)
3Calea … (3)
4Calea … (4)
5Calea … (5)
6Calea … (6)
7Calea … (7)
8Calea … (8)
9Ce perspectivă trebuie să aibă credincioșii
10Despre etapele lucrării lui Dumnezeu
11Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu
12Modul religios de slujire trebuie interzis
13În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu
14Este foarte important să stabilim o relație corectă cu Dumnezeu
15O viață spirituală cuviincioasă îi conduce pe oameni pe calea cea dreaptă
16Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți
17Păcătoșii cu siguranță vor fi pedepsiți
18Cum să intri într-o stare adecvată
19Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui
20Cum să cunoşti realitatea
21Cu privire la o viață spirituală cuviincioasă
22Discuție despre viața bisericească și viața reală
23Despre toată lumea care își îndeplinește funcția
24Cu privire la folosirea omului de către Dumnezeu
25Odată ce înțelegeți adevărul, ar trebui să-l puneți în practică
26Persoana care ajunge la mântuire este persoana care este dispusă să practice adevărul
27Cu ce ar trebui să fie echipat un păstor adecvat
28Despre experiență
29Poruncile noii epoci
30Împărăția Milenară a sosit
31Cum este relația ta cu Dumnezeu?
32Concentrează-te mai mult asupra realității
33Respectarea poruncilor și practicarea adevărului
34Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși
35Doar punerea adevărului în practică înseamnă să ai realitatea
36Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi
37Este lucrarea lui Dumnezeu la fel de simplă cum și-o imaginează oamenii?
38Ar trebui să trăiești pentru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu
39Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul
40Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu
41Scapă de sub influența întunericului și vei fi câștigat de Dumnezeu
42În credință, ar trebui să ne concentrăm pe realitate – implicarea în ritualuri religioase nu este credință
43Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu
44Iubirea autentică față de Dumnezeu este spontană
45Despre practica rugăciunii
46Cunoaște cea mai recentă lucrare a lui Dumnezeu și urmează-I pașii
47Cei a căror fire s-a schimbat sunt aceia care au intrat în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu
48Despre liniștirea inimii tale în fața lui Dumnezeu
49Să luăm seama la voința lui Dumnezeu pentru a atinge desăvârșirea
50Dumnezeu îi desăvârșește pe cei care sunt pe placul inimii Sale
51Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu
52Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului
53Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu
54Aceia care Îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu sunt cei care se pot supune în mod absolut caracterului practic al lui Dumnezeu
55Cei ce vor fi desăvârșiți trebuie să treacă prin rafinare
56Doar prin experimentarea încercărilor dureroase poți cunoaște frumusețea lui Dumnezeu
57Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu
58O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit”
59Numai cei care-L cunosc pe Dumnezeu pot să fie martori pentru El
60Cum a ajuns Petru să-L cunoască pe Isus
61Numai prin experimentarea rafinării poate omul să aibă adevărata iubire
62Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui
63Doar cei care se concentrează pe practică pot fi desăvârșiți
64Lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea Satanei
65Un avertisment pentru cei care nu practică adevărul
66Ar trebui să îți menții devotamentul față de Dumnezeu
67Ești o persoană care a prins viață?
68A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu
69Toți oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt oameni care I se împotrivesc lui Dumnezeu