Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Partea a treia

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici

(I, II, III, IV)

Introducere

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici (I)

1Calea … (5)
2Ce perspectivă trebuie să aibă credincioșii
3Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu
4Modul religios de slujire trebuie interzis
5În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu
6Stabilirea unei relaţii corecte cu Dumnezeu este foarte importantă
7Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți
8Păcătoșii trebuie pedepsiți
9Cum să intri într-o stare normală
10Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui
11Cu privire la o viață spirituală normală
12Discuție despre viața întru biserică și viața reală
13Pe toată lumea care își îndeplinește funcția
14Cu privire la folosirea omului de către Dumnezeu
15Practicați Adevărul odată ce l-ați înțeles
16Persoana care primește mântuirea este persoana care este dispusă să practice adevărul
17Despre experiență
18Poruncile noii epoci
19Împărăția Milenară a sosit
20Cum este legătura ta cu Dumnezeu
21Concentrează-te mai mult asupra realității
22Respectarea poruncilor și practicarea adevărului
23Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși
24Doar punerea adevărului în practică înseamnă să posezi realitate
25Este lucrarea lui Dumnezeu atât de simplă cum și-o imaginează oamenii?
26Ar trebui să trăiești întru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu
27Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul
28Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu
29Scapă de sub influența întunericului și vei fi câștigat de Dumnezeu
30Credința în Dumnezeu ar trebui să se concentreze pe realitate, nu pe ritualuri religioase
31Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu
32Despre practica rugăciunii
33Cunoaște lucrarea cea mai recentă a lui Dumnezeu și mergi pe urmele pașilor lui Dumnezeu
34Despre liniștirea inimii voastre în fața lui Dumnezeu
35Să fim grijulii la voința lui Dumnezeu pentru a atinge desăvârșirea
36Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă curată vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu
37Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului
38Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu
39Doar prin experimentarea încercărilor dureroase poți cunoaște frumusețea lui Dumnezeu
40Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu
41O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit”
42Numai cei care-L cunosc pe Dumnezeu pot mărturisi despre El
43Numai prin experimentarea rafinării Îl poate iubi omul cu adevărat pe Dumnezeu
44Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui
45Un avertisment pentru cei care nu practică adevărul
46Ai revenit la viață?
47A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu
48Toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia care I se împotrivesc lui Dumnezeu
49Calea … (8)