Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Partea a treia

Cuvintele lui Hristos când a mers în Biserici

(din august 1992 până în august 2014)

Introducere

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici (I)

(din august 1992 până în octombrie 1992)

1Calea … (1)
2Calea … (2)
3Calea … (3)
4Calea … (4)
5Calea … (5)
6Calea … (6)
7Calea … (7)
8Calea … (8)
9Ce perspectivă trebuie să aibă credincioșii
10Despre etapele lucrării lui Dumnezeu
11Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu
12Modul religios de slujire trebuie interzis
13În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu
14Stabilirea unei relaţii corecte cu Dumnezeu este foarte importantă
15O viață spirituală normală îi conduce pe oameni pe calea cea dreaptă
16Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți
17Păcătoșii cu siguranță vor fi pedepsiți
18Cum să intri într-o stare normală
19Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui
20Cum să cunoşti realitatea
21Cu privire la o viață spirituală normală
22Discuție despre viața bisericească și viața reală
23Despre toată lumea care își îndeplinește funcția
24Cu privire la folosirea omului de către Dumnezeu
25Odată ce ați înțeles adevărul, practicați-l
26Persoana care ajunge la mântuire este persoana care este dispusă să practice adevărul
27Cu ce ar trebui să fie echipat un păstor adecvat
28Despre experiență
29Poruncile noii epoci
30Împărăția Milenară a sosit
31Cum este relația ta cu Dumnezeu?
32Concentrează-te mai mult asupra realității
33Respectarea poruncilor și practicarea adevărului
34Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși
35Doar punerea adevărului în practică înseamnă să posezi realitate
36Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi
37Este lucrarea lui Dumnezeu atât de simplă cum și-o imaginează oamenii?
38Ar trebui să trăiești pentru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu
39Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul
40Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu
41Scapă de sub influența întunericului și vei fi câștigat de Dumnezeu
42Credința în Dumnezeu ar trebui să se concentreze pe realitate, nu pe ritualuri religioase
43Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu
44Iubirea autentică față de Dumnezeu este spontană
45Despre practica rugăciunii
46Cunoaște lucrarea cea mai recentă a lui Dumnezeu și mergi pe urmele pașilor lui Dumnezeu
47Cei a căror fire s-a schimbat sunt aceia care au intrat în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu
48Despre liniștirea inimii tale în fața lui Dumnezeu
49Să luăm seama la voința lui Dumnezeu pentru a atinge desăvârșirea
50Dumnezeu îi desăvârșește pe cei care sunt pe placul inimii Sale
51Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu
52Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului
53Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu
54Oamenii care pot fi absolut supuși caracterului practic al lui Dumnezeu sunt aceia care Îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu
55Cei ce vor fi desăvârșiți trebuie să treacă prin rafinare
56Doar prin experimentarea încercărilor dureroase poți cunoaște frumusețea lui Dumnezeu
57Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu
58O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit”
59Numai cei care-L cunosc pe Dumnezeu pot să fie martori pentru El
60Cum a ajuns Petru să-L cunoască pe Isus
61Numai prin experimentarea rafinării Îl poate iubi omul cu adevărat pe Dumnezeu
62Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui
63Doar cei care se concentrează pe practică pot fi desăvârșiți
64Lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea Satanei
65Un avertisment pentru cei care nu practică adevărul
66Ar trebui să îți menții devotamentul față de Dumnezeu
67Ai revenit la viață?
68A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu
69Toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia care I se împotrivesc lui Dumnezeu