Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă

(Selecții)

Partea a doua

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici

(Pasaje selectate)

1Apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră
2Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri
3Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu
4Modul religios de slujire trebuie interzis
5În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu
6Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți
7Păcătoșii trebuie pedepsiți
8Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui
9Ar trebui să trăiești întru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu
10Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul
11Credința în Dumnezeu ar trebui să se focalizeze pe realitate, nu pe ritualuri religioase
12Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă curată vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu
13Ce înțelegi atunci când vine vorba de Dumnezeu
14Ce înseamnă să fii un om adevărat
15Ce știi despre credință?
16Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei
17Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor alb”
18Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de salvare a omului
19Lucrarea în Epoca Legii
20Cum poate omul, care L-a definit pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?
21Când veți vedea trupul spiritual al lui Isus va fi atunci când Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul
22Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși
23Trebuie să cauți calea compatibilității cu Hristos
24Ești tu oare un adevărat credincios al lui Dumnezeu?
25Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor
26Ar trebui să pregătești o cantitate suficientă de fapte bune pentru destinația ta
27Cui îi ești credincios?
28Trei avertismente
29Dumnezeu este sursa vieții omului
30Suspinul Celui Atotputernic
31Omul poate fi salvat numai în mijlocul gestionării lui Dumnezeu
32Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu
33Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare
34Cum să Îl cunoașteți pe Dumnezeul de pe pământ