Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Notificările de la YouTube m-au reunit cu Domnul

Spre surprinderea mea, totuși, timp de câteva zile după aceea, am primit adesea notificări de la YouTube, recomandându-mi-se filme noi și videoclipuri ce conțineau imnuri, Text integral

Reunit cu Domnul

de Jianding, Statele UniteM-am născut într-o familie catolică și, de la o vârstă fragedă, mama m-a învățat să citesc Biblia. Aceasta era perioada când Partidul Comunist Chinez construia națiunea după războiul civil și, d… Text integral

Deschizându-mi inima și întâmpinând întoarcerea Domnului

de Yongyuan, Statele UniteÎn noiembrie 1982, întreaga noastră familie a emigrat în SUA. Cu toții aveam credință în Domnul începând cu generația bunicului meu, așa că am găsit o biserică chinezească în Cartierul Chinezesc… Text integral

Coruri crestine „Imnul Împărăției: Împărăţia se pogoară în lume” Cantari lauda si inchinare

Coruri crestine „Imnul Împărăției: Împărăţia se pogoară în lume” Cantari lauda si inchinare

Imnul însuflețitor al Împărăției a răsunat, vestind întregului univers venirea lui Dumnezeu printre oameni! Împărăția lui Dumnezeu a venitText integral

, ,

Ce sunt fecioarele înțelepte? Ce sunt fecioarele nesăbuite?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:În trecut, unii oameni au făcut preziceri despre „cinci fecioare înţelepte, cinci fecioare nechibzuite”; deşi prezicerea nu este exactă, nu este întru totul greşită, deci pot să vă expl… Text integral

,

Experiență creștină: prudența mea aproape m-a costat mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă

Lucrul acesta îndeplinește întru totul ceea ce a profețit Domnul Isus: «Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va v… Text integral

„Periculos este drumul către împărăția cerurilor” Fragment 2 - Există un temei în Biblie pentru întoarcerea Domnului prin întrupare?

„Periculos este drumul către împărăția cerurilor” Fragment 2 - Există un temei în Biblie pentru întoarcerea Domnului prin întrupare?

Mulți oameni, la a doua venire a Domnului, acordă importanță doar prorocirii din Scriptură cum că Domnul va coborî din nori pentru a reveni, dar neglijează prorocirea cum că a doua Sa venire va fi prin întrupare. Ei susțin că este fals tot ce aduce mărturie celei de-a doua … Text integral

Film creștin „Cântecul Victoriei” Segment 4 - Semne ale celei de-a doua veniri a Domnului Isus

Film creștin „Cântecul Victoriei” Segment 4 - Semne ale celei de-a doua veniri a Domnului Isus

Când Domnul Isus a venit să-Și facă lucrarea, El a propovăduit Evanghelia Împărăției cerurilor peste tot, la scară largă, iar ac… Text integral

Film creștin „Cântecul Victoriei” Segment 1 - Cum Se va arăta Domnul și cum Își va face lucrarea când Se întoarce?

Film creștin „Cântecul Victoriei” Segment 1 - Cum Se va arăta Domnul și cum Își va face lucrarea când Se întoarce?

Prevestirea marii nenorociri în perioada zilelor de pe urmă-cele patru luni de sânge s-au întâmplat, iar stelele de pe cer arată neobișnuit; marea nenorocire este aproape și mulți din cei cu credință în Domnul au presimțit a doua venire a Sa sau că El deja a ajuns. Când toț… Text integral

,

Film crestin „Ce voce frumoasă” Segment 4 - Este oare iertarea păcatelor noastre biletul către Împărăția Cerurilor?

Film crestin „Ce voce frumoasă” Segment 4 - Este oare iertarea păcatelor noastre biletul către Împărăția Cerurilor?

Mulți creștini consideră că și-au recunoscut păcatele și s-au căit după ce au crezut în Domnul, așa că au fost răscumărați și mântuiți prin har . Când Domnul va veni, îi va ridica direct în Text integral

,

Film creștin „Ce voce frumoasă” Segment 1 - Cum se împlinesc prorocirile Întoarcerii Domnului Isus?

Film creștin „Ce voce frumoasă” Segment 1 - Cum se împlinesc prorocirile Întoarcerii Domnului Isus?

Mulți oameni din cercuri religioase aderă la prorocirea care spune că Domnul va coborî pe un nor și ei Îl așteaptă să vină sub … Text integral

Film creștin „Momentul Schimbării” Segment 1 - Cum sunt ridicate la cer fecioarele înțelepte?

Film creștin „Momentul Schimbării” Segment 1 - Cum sunt ridicate la cer fecioarele înțelepte?

Unii se iau după cuvântul lui Pavel cu privire la chestiunea de a aștepta ca Domnul să-i ia în Împărăția cerurilor: „într-o clipă, într-o clipire din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Căci trâmbiţa va suna, iar cei morţi vor fi înviaţi ca nemuritori, şi noi vom fi schimbaţi” (1 Corintieni 15:52). (NTLR®) Text integral

Cum ar trebui să discernem glasul lui Dumnezeu? Cum putem confirma că Dumnezeu Atotputernic este într-adevăr Domnul Isus reîntors?

1. Cum ar trebui să discernem glasul lui Dumnezeu? Cum putem confirma că Dumnezeu Atotputernic este într-adevăr Domnul Isus reîntors?Versete din Biblie pentru referințe:„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar el… Text integral

,

O succesiune de trei superluni rare

Am văzut când Mielul a rupt al şaselea sigiliu; şi a fost un mare cutremur. Soarele a devenit negru, ca pânza de sac făcută din păr, luna întreagă a devenit ca sângele.” „ziua cea mare și înfricoșătoare Text integral

film crestin „Dorință arzătoare” Segment 3 - Cine va fi răpit primul când va veni Domnul?

film crestin „Dorință arzătoare” Segment 3 - Cine va fi răpit primul când va veni Domnul?

Mulți dintre cei care cred în Domnul au convingerea că, atât timp cât fac sacrificii, se consumă și lucrează din greu, cu certitudine vor fi printre primii care vor fi răpiți. Dar există un temei pentru așa ceva în cuvintele Domnului? Domnul Isus a spus, „Dar mulţi dintre cei dintâi vor fi cei din urmă, iar cei din urmă vor fi cei dintâi” (Matei 19:30). (NTLR®) Text integral

Sceneta crestina (DIALOG) „Cum anume vine Domnul” Dezvăluirea tainelor legate de întoarcerea lui Isus

Sceneta crestina (DIALOG) „Cum anume vine Domnul” Dezvăluirea tainelor legate de întoarcerea lui Isus

În zilele de pe urmă, starea de spirit a creștinilor care așteaptă întoarcerea Domnului Isus devine mai intensă, dar cum anume Se va întoarce Domnul? Unii spun că „Domnul Isus va veni pe nori”. Alții spun că „Profețiile despre revenirea Lui sunt «Iată, Eu vin ca un hoţ…» (Apocalipsa 16:15). (NTLR®) «Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie» (Luca 17:25). (NTLR®) și «La miezul nopţii a răsunat un strigăt: Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!» (Matei 25:6). Text integral

,

Film crestin „Trezirea din vis” Segment 1 - Împărăția lui Dumnezeu este în ceruri sau pe pământ?

Film crestin „Trezirea din vis” Segment 1 - Împărăția lui Dumnezeu este în ceruri sau pe pământ?

Mulţi credincioşi în Domnul Isus aşteaptă să fie răpiţi în Împărăţia cerurilor, dar ştiţi unde se află Împărăţia cerurilor de fapt? Înţelegeţi semnificaţia reală a răpirii? Acest clip despre „Trezirea din vis” vă va dezvălui tainele răpirii. Text integral

,

Credințe catolice: am întâmpinat întoarcerea Domnului

El va împlini acest fapt: va face ca toți oamenii din univers să vină înaintea Lui și să I se închine Dumnezeului de pe pământ, iar lucrarea Lui din alte locuri va înceta, iar oamenii vor fi forțați să caute adevărata ca… Text integral

Credințe catolice: Domnul S-a întors cu adevărat

«Mai mult, tot Eu am oprit ploaia pentru voi, când mai erau încă trei luni până la seceriş. Am dat ploaie peste o cetate, dar peste o alta n-am lăsat să plouă; peste un ogor a plouat, însă alt ogor nu a avut parte de plo… Text integral

Film creștin „Taina Evlaviei” Segment 2 - Îi va da Domnul revelații omului când Se întoarce?

Film creștin „Taina Evlaviei” Segment 2 - Îi va da Domnul revelații omului când Se întoarce?

Deoarece au crezut mulți ani în Dumnezeu, au lucrat mereu din greu pentru Domnul și au rămas vigilenți, așteptând întoarcerea Domnului, mulți pastori și bătrâni religioși cred că, atunci când vine Domnul, cu certitudine El le va da revelații. Este acest punct de vedere în … Text integral

Film crestin „Taina Evlaviei” Segment 1 - Taina venirii Fiului omului

Film crestin „Taina Evlaviei” Segment 1 - Taina venirii Fiului omului

Referitor la întoarcerea Domnului, Domnul Isus a spus, „Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi!” (Luca 12:40). (NTLR®) „Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot aşa va fi şi cu F… Text integral

,

Film creștin „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 5 - Înțelegerea semnificației întrupării de două ori a lui Dumnezeu

Film creștin „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 5 - Înțelegerea semnificației întrupării de două ori a lui Dumnezeu

Prima întrupare a lui Dumnezeu a fost crucificată, astfel terminând lucrarea de răscumpărare a omenirii. În zilele de pe urmă, a doua întrupare a lui Dumnezeu exprimă adevărul și Își face lucrarea de judecată și de mustrare, salvându-l cu totul pe om de sub domeniul Satanei… Text integral

Film creștin „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 4 - De ce Se întrupează Dumnezeu de două ori pentru a mântui omenirea ?

Film creștin „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 4 - De ce Se întrupează Dumnezeu de două ori pentru a mântui omenirea ?

În Epoca Harului, Dumnezeu întrupat a fost crucificat, luând asupra Sa păcatele omului și încheind lucrarea de răscumpărare a omenirii. În zilele de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat din nou pentru a exprima adevărul și pentru a-l purifica și mântui în totalitate pe om. Așadar… Text integral

Film crestin „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 1 - Cum i Se va arăta Domnul omului când vine din nou ?

Film crestin „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 1 - Cum i Se va arăta Domnul omului când vine din nou ?

De-a lungul secolelor, de când Domnul Isus a înviat și S-a înălțat la cer, noi, credincioșii, am tânjit după întoarcerea Mântuitorului Isus. Cei mai mulți oameni cred că, la întoarcerea Domnului, ni se va arăta trupul duhovnicesc al lui Isus înviat. Dar de ce i S-a arătat D… Text integral

Însuși Domnul Isus a prorocit că Dumnezeu Se va întrupa în zilele de pe urmă și Se va arăta drept Fiul Omului pentru a lucra

1. Însuși Domnul Isus a prorocit că Dumnezeu Se va întrupa în zilele de pe urmă și Se va arăta drept Fiul Omului pentru a lucraVersete din Biblie pentru referințe:„Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va ve… Text integral

,

Spectacol de varietăți „Dumnezeu bate la ușă” Tu L-ai întâmpinat pe Domnul?

Spectacol de varietăți „Dumnezeu bate la ușă” Tu L-ai întâmpinat pe Domnul?

De această dată însă, fratele Zhen discută cu el despre pasaje din Scriptură referitoare la întoarcerea Domnului și pastorul descoperă că Biblia conține profeții conform cărora, în zilele de pe urmă, Domnul Se va întoarce în secret, întrupat, pentru a spune noi cuvinte și a purifica omul și doar după aceasta Se va arăta public pentru a răsplăti binele și a pedepsi răul. Text integral

,

Film creștin „Ruperea Vrăjii” Fragment 2 - Când Domnul Se întoarce, cum Se va arăta El înaintea oamenilor?

Film creștin „Ruperea Vrăjii” Fragment 2 - Când Domnul Se întoarce, cum Se va arăta El înaintea oamenilor?

Zilele de pe urmă au sosit deja, și mulți credincioși tânjesc ca Domnul să Se întoarcă și să-i ia în împărăția cerului. Dar știţi cum ni Se va arăta Domnul când Se va întoarce? Va fi într-adevăr așa cum ne imaginăm, că El va apărea în văzul tuturor, coborând direct pe un no… Text integral

„Bate la ușă” Segment 1 - Care este cea mai importantă practică pentru întâmpinarea venirii Domnului?

„Bate la ușă” Segment 1 - Care este cea mai importantă practică pentru întâmpinarea venirii Domnului?

Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27) (NTLR®). De asemenea, în Apocalipsa Sf. Ioan se profețește de multe ori: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (NTLR®). Glasul și cuvintele Duhului sunt glasul Domnului și oile lui Dumnezeu sunt cele care vor recunoaște glasul lui Dumnezeu. Prin urmare, care este cea mai importantă practică pentru creștini atunci când întâmpină venirea Domnului? Text integral

Film crestin in romana „Bate la ușă” L-ai întâmpinat pe Domnul?

Film crestin in romana „Bate la ușă” L-ai întâmpinat pe Domnul?

Acum două mii de ani, Domnul Isus a profețit: „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6). (NTLR®) „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine”… Text integral

,