703 Judecata lui Dumnezeu dezvăluie dreptatea și sfințenia Lui

Ceea ce spune Dumnezeu azi

e pentru-a judeca păcatele și nedreptatea oamenilor,

pentru-a blestema răzvrătirea lor

și pentru a mustra necinstea și înșelăciunea lor.

Dacă acțiunile și cuvintele lor

nu se potrivesc cu voia Lui, El le va judeca.

El le va condamna sfidarea drept păcat.

Această lucrare revelează toată sfințenia Lui.

El vorbește conform principiilor judecății.

Blestemând răzvrătirea omului, arătându-i urâțenia

și judecându-i nedreptatea,

El Își arată firea Sa dreaptă.

Sfințenia-I reprezintă firea Sa dreaptă.

Dumnezeu vorbește și Își face lucrarea în lumina firilor voastre corupte.

Doar această lucrare concretă

pune-n evidență sfințenia lui Dumnezeu.

Datorită acestor judecăți ați fost în stare să vedeți

că Dumnezeu e drept și sfânt.

El e drept și sfânt;

de aceea El v-a judecat și-a adus mânia Sa peste voi, și a adus mânia Sa peste voi.

El poate să-Și arate dreptatea,

atunci când vede răzvrătirea omenirii,

și poate să-Și dezvăluie sfințenia,

atunci când vede-ntinăciunea omenirii.

Este suficient pentru a arăta că El este

Dumnezeul sfânt și imaculat,

că este Dumnezeu Însuși care e sfânt,

dar care trăiește într-un ținut al întinăciunii.

Dacă ar fi fost un om oarecare, pătat precum ceilalți,

dacă nu ar fi fost drept

sau n-ar fi avut deloc elemente de sfințenie,

n-ar fi apt să judece nedreptatea omenirii murdare

sau să judece întreaga omenire.

Cineva atât de murdar nu ar putea

să judece o altă persoană la fel de întinată.

Datorită acestor judecăți ați fost în stare să vedeți

că Dumnezeu e drept și sfânt.

El e drept și sfânt;

de aceea El v-a judecat și-a adus mânia Sa peste voi, și a adus mânia Sa peste voi.

Singurul care-l poate judeca pe om e Sfântul Dumnezeu.

Adaptare după „Modul în care a doua etapă a lucrării de cucerire produce rod” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior: 701 Experimentați judecata lui Dumnezeu pentru a vă lepăda de influența Satanei

Înainte: 704 Adevărul despre lucrarea lui Dumnezeu de gestionare a oamenilor

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte