177 Am fost aduși în fața tronului

1 Am fost aduși în fața tronului și asta doar datorită harului și milei lui Dumnezeu. Sfinții și-au adus dragostea pentru Dumnezeu și nu s-au abătut niciodată de la calea lor spirituală. Sunt de neclintit în credința că unicul Dumnezeu adevărat S-a întrupat, că El este Conducătorul Universului, care stăpânește peste toate – acest lucru este confirmat de Duhul Sfânt și susținut de dovezi de netăgăduit! Acest lucru nu se poate schimba niciodată! O, Dumnezeule Atotputernic! Astăzi ne-ai deschis ochii spirituali, îngăduind ca orbii să vadă, ca ologii să meargă și ca leproșii să fie vindecați. Ai deschis o fereastră paradisiacă și noi am văzut tainele lumii spirituale. Cuvintele Tale sfinte ne-au pătruns și ne-ai salvat de umanitatea stricată de Satana. Aceasta este măreața Ta lucrare și imensa Ta milă. Noi suntem martorii Tăi!

2 Ai fost smerit și ascuns în liniște pentru mult timp. Ai trecut prin înviere și prin suferința crucificării; ai cunoscut bucuriile și tristețile unei vieți omenești, precum și persecuția și dușmănia. Ai trăit și ai gustat durerea lumii omenești și ai fost părăsit de epocă. Dumnezeul întrupat este Dumnezeu Însuși. Ne-ai salvat din condiția mizeră de dragul voinței lui Dumnezeu și ne-ai ținut cu mâna Ta dreaptă; harul Tău ne-a fost dăruit cu mărinimie. Ai făcut eforturi nestingherite pentru a lucra viața Ta în noi; prețul plătit de Tine cu ale Tale lacrimi, sudoare și sânge a fost în sfinți. Suntem obiectele eforturilor Tale minuțioase; noi suntem prețul pe care Îl plătești. O Dumnezeule Atotputernic! Datorită milei și iubirii Tale, a dreptății și a măreției Tale, a sfințeniei și a smereniei Tale, toți oamenii Ți se vor închina și Te vor venera pe vecie.

3 Astăzi ai întregit toate bisericile – biserica din Filadelfia – ceea ce este îndeplinirea planului Tău de gestionare de 6000 de ani. Sfinții pot acum să fie supuși cu smerenie înaintea Ta; sunt legați unul de altul în duh și se întovărășesc unul pe altul în iubire. Sunt conectați la sursa fântânii. Apa vieții cea vie curge fără încetare și spală și curăță toată murdăria și mâzga din biserică, purificând încă odată templul Tău. Îl lăsăm pe Dumnezeu să domnească în duhurile noastre, mergem cu El și dobândim transcendență, biruim lumea și duhurile noastre zboară libere și ating eliberarea; acestea sunt rezultatele faptului că Atotputernicul Dumnezeu este Rege. Cooperează activ cu Dumnezeu, slujește în acord și devino una, mulțumește voia lui Dumnezeu Atotputernic, grăbește-te să devii un corp spiritual sfânt, calcă-l în picioare pe Satana și sfârșește-i destinul.

Adaptare după Capitolul 2 din „Cuvântări ale lui Hristos la început” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior : 117 Rezultatul obținut prin cunoașterea lui Dumnezeu

Înainte : 178 Numele lui Dumnezeu Atotputernic este mărturisit în toate națiunile pământului

V-ar plăcea să aflați cum să-L întâmpinați pe Domnul înainte de marile dezastre? Alăturați-vă nouă pentru predica noastră de actualitate online, care vă va ajuta să găsiți calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte