179 O chestiune de viață și de moarte

Omenirea, atât de profund stricată, debordează de fire satanică.

Fără judecata și curățirea lui Dumnezeu, oamenii sigur vor pieri în toiul catastrofei.

Nu este nici urmă de viață dacă tu crezi în Domnul, dar nu faci decât să te agăți de Biblie.

Fugind de judecata lui Hristos, oamenii nu vor intra niciodată în Împărăția cerurilor.

Rostirea adevărului de către Dumnezeu în zilele de pe urmă este o chestiune de viață și de moarte.

Fecioarele înțelepte aud vocea lui Dumnezeu și acceptă adevărata cale.

Dar oamenii, cei ce se țin strâns de Biblie, care se agață de concepțiile lor, sunt meniți să fie eliminați.

Lucrarea lui Dumnezeu este înțeleaptă și omul nu o poate cuprinde niciodată.

  

Indiferent de cât de corecte par a fi, concepțiile și închipuirile oamenilor nu sunt adevărul.

Încercarea de a Îl delimita pe Dumnezeu folosind propriile lor concepții și închipuiri i-au transformat în victime ale propriei lor istețimi.

Ascultând minciunile Satanei, ei au căzut în cursa Satanei.

Firea stricată a oamenilor trebuie încă să fie curățită, ei încă aparțin Satanei.

Exprimarea adevărului și înfăptuirea lucrării de judecată este o manifestare a lui Dumnezeu.

Dacă oamenii refuză să accepte adevărul, nu pot scăpa de condamnarea și pedeapsea lui Dumnezeu.

Dumnezeu a făcut un grup de biruitori și marea catastrofă vine.

Dacă ei Îl vor putea accepta pe Hristos al zilelor de pe urmă, aceasta va decide sfârșitul oamenilor.

Anterior : 178 Am văzut frumusețea lui Dumnezeu

Înainte : 180 Aș urî să mă întorc la vechiul meu mod de viață și să Îl rănesc din nou pe Dumnezeu

V-ar plăcea să aflați cum să-L întâmpinați pe Domnul înainte de marile dezastre? Alăturați-vă nouă pentru predica noastră de actualitate online, care vă va ajuta să găsiți calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

083 Efectul rugăciunii sincere

Umblă în onestitate, roagă-te să fii scăpat de decepția profundă din inima ta. Roagă-te pentru a te curăța, fii atins de Dumnezeu. Atunci...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte