398 Înțelepciunea lui Dumnezeu iese la iveală pe baza comploturilor Satanei

Oricât de coruptă umanitatea-a devenit

sau oricum șarpele a ispitit-o,

Iahve înc-avea înțelepciunea Lui; prin urmare,

El a făcut o nouă lucrare de când lumea a creat.

Niciunul din pașii Săi n-a fost vreodată repetat.

El S-a luptat cu Satana, niciodată învins.

Dumnezeul înțelept n-a fost vreodată înfrânt.

El Îşi dă seama de toate comploturile Satanei,

înțelepciunea Sa apare prin viclenia lor.

Satan-a continuat să-şi execute comploturile.

Umanitatea se corupe și decade-n continuare

prin lucrarea Satanei, dar Iahve Dumnezeu

a continuat și El să lucreze înțelept.

El n-a eșuat vreodată, lucrarea Lui n-a încetat.

De la creație pân acum, lucrarea Lui n-a încetat.

El S-a luptat cu Satana, niciodată învins.

Dumnezeul înțelept n-a fost vreodată înfrânt.

El Îşi dă seama de toate comploturile Satanei,

înțelepciunea Sa apare prin viclenia lor.

Făcând toate-aceste lucruri, El nu numai

c-a permis umanității, deși corupte,

să-I primească mântuirea, să-I vadă-nțelepciunea,

autoritatea și puterea, dar o va şi lăsa

în final să vadă firea Lui dreaptă,

pedepsindu-i pe cei răi și răsplătindu-i pe cei buni.

Firea Lui dreaptă!

El S-a luptat cu Satana, niciodată învins.

Dumnezeul înțelept n-a fost vreodată înfrânt.

El Îşi dă seama de toate comploturile Satanei,

înțelepciunea Sa apare prin viclenia lor.

El face ca toate din cer să se supună autorității Lui,

tot de pe pământ se odihnește sub picioarele Sale.

Cei răi care-l hărțuiesc pe om

vor cădea sub mustrarea Lui.

Cerul și pământul vor vedea atunci atotputernicia Lui, înțelepciunea Sa

și, mai ales, realitatea Lui!

El S-a luptat cu Satana, niciodată învins.

Dumnezeul înțelept n-a fost vreodată înfrânt.

El Îşi dă seama de toate comploturile Satanei,

înțelepciunea Sa apare prin viclenia lor.

Adaptare după „Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior : 397 Planul lui Dumnezeu continuă mereu

Înainte : 402 Dumnezeu controlează soarta fiecărei națiuni și popor

V-ar plăcea să aflați cum să-L întâmpinați pe Domnul înainte de marile dezastre? Alăturați-vă nouă pentru predica noastră de actualitate online, care vă va ajuta să găsiți calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte