Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

199 Numele lui Dumnezeu va fi mărit printre națiunile neamurilor

Numele lui Dumnezeu va fi mărit printre națiunile neamurilor.

Numele lui Dumnezeu va fi mărit printre națiunile neamurilor.

Scopul judecății lui Dumnezeu e să-ncurajeze omul să asculte;

scopul mustrării Lui e ca omul să fie transformat.

Deși lucrarea lui Dumnezeu e de dragul gestionării Sale,

tot ceea ce face e bun pentru om.

  

Dumnezeu vrea ținuturile din afara Israelului să asculte precum israeliții,

să-i facă oameni adevărați,

ca acolo Dumnezeu să câștige o poziție.

Aceasta este gestionarea lui Dumnezeu.

E lucrarea Lui în ținuturile neamurilor.

  

Numele lui Dumnezeu va fi mărit printre națiunile neamurilor.

Numele lui Dumnezeu va fi mărit printre națiunile neamurilor.

  

Azi, mulți oameni nu înțeleg încă gestionarea lui Dumnezeu.

Asta e pentru că grijile și dorințele lor sunt despre viitor.

Orice ar spune Dumnezeu, ei nu-L caută pe El și lucrarea Lui.

Omul se gândește doar la destinația zilei de mâine.

  

Atunci, cum se va extinde lucrarea lui Dumnezeu?

Cum se va răspândi evanghelia în lume?

Trebuie să știți că, atunci când lucrarea Lui se extinde,

veți fi risipiți în lung și-n lat.

Dumnezeu vă va lovi, Dumnezeu vă va lovi,

cum Iahve a lovit triburile Israelului,

pentru răspândirea evangheliei pe pământ

și lucrării lui Dumnezeu în ținuturile neamurilor.

Printre tineri și bătrâni numele lui Dumnezeu se va răspândi

și numele Lui sfânt va fi lăudat de toate triburile.

  

În vremurile de pe urmă, în epoca finală,

numele lui Dumnezeu va fi mărit printre națiunile neamurilor.

Faptele lui Dumnezeu vor fi văzute de neamuri

și ei se vor adresa Lui, drept Cel Atotputernic

și astfel cuvintele Lui se vor împlini într-o zi, curând.

  

Dumnezeu va face omul să cunoască cu adevărat

că El nu e doar Dumnezeul israeliților,

ci și al tuturor națiunilor neamurilor

și al celor blestemați de El.

El va face ca fiecare om să vadă că El e Dumnezeul întregii creații.

Aceasta e cea mai mare lucrare a Lui,

scopul lucrării Sale în zilele de pe urmă

și singura lucrare ce o va face la finalul zilelor.

  

Numele lui Dumnezeu va fi mărit printre națiunile neamurilor.

Numele lui Dumnezeu va fi mărit printre națiunile neamurilor.

  

Adaptare după „Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de mântuire a omului” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Înțelesul lucrării de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă

Următorul:Niciun om nu poate face lucrarea lui Dumnezeu în locul Său

Conținuturi Similare