Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

774 Mila lui Dumnezeu le-a permis oamenilor să supraviețuiască până în prezent

1 Omul nu a văzut niciodată nici măcar una dintre faptele Mele, nu a auzit niciodată nici măcar una dintre cuvântările Mele. Chiar dacă ar fi văzut, ce ar fi descoperit el? Și dacă M-ar fi auzit vorbind, ce ar fi înțeles? De la un capăt la altul al lumii, întreaga omenire se află în limitele iubirii Mele, milei Mele, dar la fel întreaga umanitate se află sub judecata Mea și, în același fel, sub încercarea Mea. Am fost milos și iubitor față de omenire, chiar când toți oamenii fuseseră corupți într-o anumită măsură; am mustrat omenirea, chiar şi atunci când toți oamenii se plecaseră supuși înaintea tronului Meu. Dar există vreo ființă umană care nu este în mijlocul suferinței și rafinării pe care le-am trimis Eu?

2 Cât de mulți oameni bâjbâie în întuneric după lumină, cât de mulți se chinuie cu amar în încercarea lor? Iov a avut credință și, totuși, cu toată credința sa, nu-şi căuta el o cale de scăpare? Deși oamenii Mei pot rămâne neclintiți în încercare, există cineva care, fără a o spune cu voce tare, o crede în inima sa? Nu-i așa că, de fapt, omul își declamă credința în timp ce se îndoiește în inima sa? Nu există ființe umane care au rămas neclintite în încercări, care au oferit ascultare adevărată în încercare. Dacă nu Mi-aș acoperi fața pentru a evita să privesc această lume, întreaga rasă umană s-ar prăbuși sub privirea Mea arzătoare, căci nu cer nimic din partea omenirii.

Adaptare după Capitolul 10 din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Sunteți cu adevărat încrezători să fiți mărturie pentru Dumnezeu?

Următorul:Nu-L poți sluji pe Dumnezeu dacă nu ți se schimbă firea

Conținuturi Similare