Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

184 Dumnezeu întrupat este foarte important pentru omenire

Viteză

184 Dumnezeu întrupat este foarte important pentru omenire

Dumnezeu întrupat poate face lucrarea

pe care omul n-o poate face,

pentru că substanța Lui interioară nu e ca omului.

El îl poate salva pe om,

pentru că identitatea Lui e diferită de cea a omului.

Acest trup e-atât de important pentru omenire,

pentru că El e om și mai presus de toate,

El e Dumnezeu;

căci El poate face lucrarea

pe care niciun om obișnuit în trup nu o poate face

și El poate salva omul corupt

trăind cu El pe pământ,

trăind cu El pe pământ, aici pe pământ.

Dumnezeu întrupat, e la fel, la fel ca omul,

dar e mai important decât orice om de valoare,

pentru că El poate face lucrarea pe care Duhul Sfânt n-o poate face.

E mai capabil să stea mărturie pentru Dumnezeu Însuși și este

mai capabil decât Duhul Sfânt să câștige complet omenirea.

Acest trup e normal și obișnuit,

dar contribuția Lui pentru omenire

și semnificația Lui pentru existența ei Îl fac mult mai prețios și valoros.

Valoarea și importanța acestui trup sunt ceva

care nu poate fi măsurat de nimeni.

Deși acest trup nu-l poate distruge pe Satana direct,

lucrarea Lui îl poate învinge și poate cuceri omul,

făcându-l pe Satana să se supună complet,

complet sub stăpânirea Lui.

Pentru că El Se-ntrupează.

Dumnezeu îl poate salva pe om, învinge pe Satana,

Nu-l distruge direct pe Satana,

dar Se întrupează pentru-a face lucrarea de-a cuceri omenirea,

care a fost coruptă de Satana.

Așa, El Se poate mărturisi mai bine printre creaturi

și salva omul corupt.

Dumnezeu îl învinge pe Satana prin trupul Său

și asta e o mărturie și mai mare.

E mai convingător decât dacă Duhul Sfânt

îl distruge direct pe Satana.

Dumnezeu întrupat îl poate ajuta mai mult pe om

să-L cunoască pe Creator

și să stea mărturie,

pentru Sine mai bine printre creaturi.

  

din „Cuvântul Se arată în trup”

Anterior:Numai Dumnezeu Atotputernic poate mântui omenirea

Următorul:Hristos exprimă tot ce este Duhul

Conținuturi Similare