Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

4 Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă

După cum fulgerul strălucește de la răsărit la apus,

Tot așa va fi și când vine Fiul Omului.

Și acum S-a arătat la răsărit,

El este Hristos al zilelor de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic.

  

Dumnezeu Atotputernic exprimă întreg adevărul

pentru ca oamenii să fie mântuiți și curățiți.

Cuvântul Se arată în trup, emite lumină,

Iar aceasta iluminează epoca întunericului.

  

Judecata începe de la casa lui Dumnezeu,

este lucrarea care începe în zilele de pe urmă.

Cuvântul lui Dumnezeu aduce judecată și demască

sursa și adevăratul chip al corupției omenirii.

  

Cuvintele ca niște săbii ale lui Dumnezeu disecă și dezvăluie

natura satanică pe care omul o posedă.

Mustrarea și judecata îi curăță și-i mântuiesc

pe cei care sunt ridicați în fața tronului lui Dumnezeu.

  

Totul se naște și este înfăptuit prin cuvintele lui Dumnezeu.

Autoritatea cuvintelor lui Dumnezeu este supremă.

Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu Atotputernic

este adevărul și va fi împlinit.

Dumnezeu Atotputernic, Împărat victorios,

așezat pe tronul măreț.

Toate națiunile, oamenii sunt cuceriți de cuvintele lui Dumnezeu,

au venit să se închine lui Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă,

Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă.

  

Cu dreptate, măreție și mânie,

Dumnezeu dă judecată lumii malefice.

Dumnezeu nu este doar milă și dragoste,

ci este măreție și dreptate.

  

Cuvintele lui Dumnezeu împlinesc totul în zilele de pe urmă,

El Își arată înțelepciunea, atotputernicia.

Rostind adevărul, Dumnezeu îl învinge pe Satana

și întreaga omenire este mântuită și curățită.

  

Hristos al zilelor de pe urmă rostește glasul lui Dumnezeu,

Cuvântul S-a arătat în trup.

Dumnezeu vorbește cu toată omenirea,

aceasta este judecata de la marele tron alb.

  

Dumnezeu Atotputernic este singura speranță a omenirii,

El aduce calea vieții veșnice.

Cuvintele Sale sunt adevărul, viața, calea

și ele mântuiesc întreaga omenire.

  

Totul se naște și este înfăptuit prin cuvintele lui Dumnezeu.

Autoritatea cuvintelor lui Dumnezeu este supremă.

Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu Atotputernic

este adevărul și va fi împlinit.

Dumnezeu Atotputernic, Împărat victorios,

așezat pe tronul măreț.

Toate națiunile, oamenii sunt cuceriți de cuvintele lui Dumnezeu,

au venit să se închine la Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă,

Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă.

  

Dumnezeu a predestinat un grup de oameni care să fie transformați în biruitori.

Forțele malefice ale marelui dragon roșu

sunt înfrânte, dar încă se zbat.

Marele dezastru ruinează tot răul,

judecata zilelor de pe urmă a fost săvârșită.

Pe pământ s-a arătat Împărăția lui Hristos,

s-a arătat Împărăția lui Hristos.

Anterior:Dumnezeu Atotputernic, Cel dintâi și Cel din urmă

Următorul:Dumnezeu Atotputernic S-a arătat în partea de răsărit a lumii

Conținuturi Similare