676 Atitudinea lui Petru față de încercări

1 De atâtea ori l-a pus Dumnezeu la încercare pe Petru, ceea ce desigur l-a lăsat pe jumătate mort, dar chiar şi în mijlocul acestor sute de încercări, el nu şi-a pierdut niciodată credinţa în El, nici nu a devenit dezamăgit de El. Chiar şi când Dumnezeu a zis că îl dăduse deja deoparte, el nu a devenit slab de înger şi nici nu a căzut pradă disperării, ci a continuat la fel ca înainte, punându-și în aplicare principiile pentru a-L iubi în mod practic. Dumnezeu i-a spus că, deşi Îl iubeşte, nu îl laudă, ci îl va da pe mâna Satanei în final. În mijlocul acestor încercări, care nu i-au ajuns la trup, ci au fost încercări prin cuvinte, el încă s-a rugat Lui.

2 O, Dumnezeule! În ceruri şi pe pământ şi printre nenumăratele lucruri, există vreun om, vreo făptură sau vreun lucru care nu este în mâinile Tale, Cel Atotputernic? Când doreşti să îmi arăţi milă, inima mea se înveseleşte foarte tare datorită milei Tale; când doreşti să-Ţi împlineşti judecata asupra mea, aşa nevrednic cum sunt, simt cu atât mai mult taina profundă a faptelor Tale, deoarece eşti plin de autoritate şi înţelepciune. Deşi este posibil ca trupul meu să sufere, sunt consolat în spiritul meu. Cum aş putea să nu preamăresc înţelepciunea şi faptele Tale? Chiar dacă voi muri, după ce ajung să Te cunosc, aş fi veşnic pregătit şi dornic.

3 În mijlocul acestor feluri de încercări, deşi Petru nu a putut să priceapă cu exactitate intenţiile lui Dumnezeu, este evident că el o considera o chestiune de mândrie şi glorie personală să fie folosit de El şi era oricum numai descurajat nu, de faptul că era pus la încercare. Datorită loialităţii sale în prezenţa Lui şi datorită binecuvântărilor Sale asupra lui, el a devenit un exemplu şi model pentru omenire timp de mii de ani. Nu este acesta întocmai exemplul pe care ar trebui să-l urmaţi? În acest moment, ar trebui să vă gândiţi bine şi să încercaţi să vă daţi seama de motivul pentru care Dumnezeu a oferit o descriere atât de detaliată a lui Petru. Aceasta ar trebui să vă servească drept cod de conduită.

Adaptare după Capitolul 6 din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior : 675 Înțelesul încercărilor și rafinării oamenilor de către Dumnezeu

Înainte : 677 Ar trebui să stai de partea lui Dumnezeu când se abat încercările

V-ar plăcea să aflați cum să-L întâmpinați pe Domnul înainte de marile dezastre? Alăturați-vă nouă pentru predica noastră de actualitate online, care vă va ajuta să găsiți calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte