358 Fiul întrupat al Omului este Însuși Dumnezeu

Când divinitatea lui Dumnezeu s-a realizat în trup și sânge,

prezența Lui nu a mai fost neclară.

Omul putea să-L vadă pe Dumnezeu, să se-apropie de El.

Putea-ncerca să-I priceapă voia,

să-I înțeleagă divinitatea prin cuvintele,

munca și acțiunile Fiului Omului.

Prin umanitate, Fiul Omului a exprimat

voia lui Dumnezeu și divinitatea Sa.

Iar prin arătarea voii și firii lui Dumnezeu,

L-a revelat oamenilor pe tărâmul duhului,

care nu poate fi văzut sau atins.

Ei au văzut un Dumnezeu cu trup și chip.

Deci, Fiul întrupat al Omului a făcut

ca identitatea lui Dumnezeu,

statutul și firea Lui să fie umane și tangibile.

Fie că este despre umanitatea sau divinitatea Lui,

nu putem nega că El reprezintă statutul și identitatea lui Dumnezeu.

Dumnezeu a lucrat și a vorbit prin trup în tot acest timp.

Cu identitatea Fiului Omului,

El a stat înaintea omenirii,

lăsând-o să descopere cuvintele lui Dumnezeu și lucrând în umanitate,

să-I cunoască divinitatea și măreția în mijlocul smereniei.

Omul găsește un sens al realului lui Dumnezeu,

un gust al realității Sale.

Omul dobândește o-nțelegere a însemnătății Sale.

Prin umanitate, Fiul omului a exprimat

voința lui Dumnezeu și divinitatea Lui.

Și prin prezentarea voinței și firii lui Dumnezeu,

L-a revelat oamenilor pe El pe tărâmul duhului,

care nu poate fi atins sau văzut.

Ei au văzut un Dumnezeu în trup și întruchipare.

Deși lucrarea, căile și perspectiva vorbirii

Domnului Isus erau diferite

de persoana reală a lui Dumnezeu pe tărâmul Duhului,

El L-a reprezentat pe Dumnezeu cum nu a fost văzut vreodată.

Acest lucru nu poate fi negat.

Adaptare după „Lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși (III)” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior : 357 Hristos în esență Se supune voii Tatălui ceresc

Înainte : 359 Ceea ce Dumnezeu le arată tuturor este firea Sa dreaptă

V-ar plăcea să aflați cum să-L întâmpinați pe Domnul înainte de marile dezastre? Alăturați-vă nouă pentru predica noastră de actualitate online, care vă va ajuta să găsiți calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte