Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Film creștin „Taina Evlaviei” Segment 4 - Doar Dumnezeu întrupat poate să facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă

Fragmente de film   1441  

Introducere

Fulgerul de la Răsărit mărturisește că Dumnezeu S-a întrupat în zilele de pe urmă ca să facă lucrarea de judecată El Însuși. Și totuși, lucrarea lui Dumnezeu în Epoca Legii a fost făcută cu ajutorul lui Moise. Așadar, nu poate lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă să fie făcută în același fel, cu ajutorul unor oameni? De ce trebuie Dumnezeu să Se întrupeze și să o facă El Însuși? Dumnezeu Atotputernic spune: „Lucrarea judecății lui Dumnezeu este însăși lucrarea Sa, astfel că trebuie săvârșită, evident, de către Dumnezeu Însuși; nu poate fi săvârșită de om în locul Său. Deoarece judecata înseamnă cucerirea rasei umane prin adevăr, este de necontestat că Dumnezeu tot apare ca imagine întrupată pentru a săvârși această lucrare printre oameni” (Cuvântul Se arată în trup).

Marturii video:

Film creștin „Taina Evlaviei” Segment 1 - Taina venirii Fiului omului

https://ro.godfootsteps.org/videos/mystery-of-coming-of-son-of-man.html

Film creștin „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 2 -Cum să-L înțelegem pe Dumnezeu întrupat

https://ro.godfootsteps.org/videos/how-to-understand-God-incarnate.html

Film creștin „Taina Evlaviei” Segment 3 - Taina întrupării lui Dumnezeu

https://ro.godfootsteps.org/videos/mystery-of-God-s-incarnation.html

Film creștin „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 1 - Cum i Se va arăta Domnul omului când vine din nou ?

https://ro.godfootsteps.org/videos/how-Lord-appear-to-man.html

Film creștin „Taina Evlaviei”Segment 6 - Necesitatea ca Dumnezeu să Își facă lucrarea prin întrupare

https://ro.godfootsteps.org/videos/do-His-work-through-incarnation.html

Fulgerul de la Răsărit, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost creată datorită arătării și lucrării lui Dumnezeu Atotputernic, q-a doua venire a Domnului Isus, Hristosul zilelor de pe urmă. Aceasta este alcătuită din toți cei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă și care sunt cuceriți și mântuiți de cuvintele Lui. Biserica a fost întemeiată personal, în întregime de Dumnezeu Atotputernic și este condusă de El, ca Păstor. Cu siguranță aceasta nu a fost creată de o persoană. Hristos este adevărul, calea și viața. Oile lui Dumnezeu aud glasul Lui . Atâta timp cât citiți cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, veți vedea că Dumnezeu S-a arătat.

Enunț special: Această producție video a fost produsă în scopuri non-profitabile de către Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Actorii care apar în această producție joacă în scop non-profitabil și nu au fost plătiți în niciun mod. Acest videoclip nu poate fi distribuit niciunei părți terțe pentru profit și sperăm că fiecare îl va distribui în mod liber. Când îl distribuiți, vă rugăm să notați sursa. Fără acordul Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, nicio organizație, niciun grup social sau individ nu poate falsifica sau reprezenta în mod greșit conținutul din acest videoclip.

Descărcați aplicația gratuit

Videoclipuri minunate vă călăuzesc să înțelegeți lucrarea lui Dumnezeu

Descărcați aplicația gratuit

Videoclipuri minunate vă călăuzesc să înțelegeți lucrarea lui Dumnezeu