Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Segment „Cine este domnul meu” Hristos este deopotrivă Izvorul Vieții și Domnul Bibliei

Fragmente filme   823  

Introducere

Segment „Cine este domnul meu” Hristos este deopotrivă Izvorul Vieții și Domnul Bibliei

Biblia este plină de Cuvântul lui Dumnezeu, precum și de experiența și mărturia omului. Ea ne poate da viață și este foarte benefică pentru noi. Domnul Isus a spus, „Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în Mine, de va și muri, va fi viu. Și tot ce e viu și crede în Mine nu va muri în veci” (Ioan 11:25-26). Dar de ce, după 2000 de ani, niciunul dintre cei care aucrezutîn Domnul și care au citit Biblia nu adobânditviața veșnică? Nu cumva pentru că Biblia nu poate da viață veșnică? Poate pentru că atunci când Domnul Iisus a făcut lucrarea Sa de izbăvire, El nu a dat viața veșnică omenirii? Ce trebuie să facem deci pentru a dobândi viața veșnică?

Marturii video:„Cine este domnul meu” | film crestin in romana http://yt1.piee.pw/BB9SK

Film crestin „Visul meu despre împărăția cerurilor” Cum căutăm Împărăția lui Dumnezeu? (Film întreg) https://yt1.pics.ee/ARV9U

Film crestin | Ascultați vocea lui Dumnezeu și întâmpinați-L pe Domnul „Așteptarea” (Film întreg) https://yt1.pics.ee/AKFE8

Fulgerul de la Răsărit, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost creată datorită arătării și lucrării lui Dumnezeu Atotputernic, q-a doua venire a Domnului Isus, Hristosul zilelor de pe urmă. Aceasta este alcătuită din toți cei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă și care sunt cuceriți și mântuiți de cuvintele Lui. Biserica a fost întemeiată personal, în întregime de Dumnezeu Atotputernic și este condusă de El, ca Păstor. Cu siguranță aceasta nu a fost creată de o persoană. Hristos este adevărul, calea și viața. Oile lui Dumnezeu aud glasul Lui . Atâta timp cât citiți cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, veți vedea că Dumnezeu S-a arătat.

Enunț special: Această producție video a fost produsă în scopuri non-profitabile de către Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Actorii care apar în această producție joacă în scop non-profitabil și nu au fost plătiți în niciun mod. Acest videoclip nu poate fi distribuit niciunei părți terțe pentru profit și sperăm că fiecare îl va distribui în mod liber. Când îl distribuiți, vă rugăm să notați sursa. Fără acordul Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, nicio organizație, niciun grup social sau individ nu poate falsifica sau reprezenta în mod greșit conținutul din acest videoclip.