Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

„Cine este domnul meu” Segment 5 - Doar cei care urmează pașii lui Dumnezeu pot dobândi calea vieții veșnice

Fragmente de film   1127  

Introducere

Mulți oameni care au credință în Domnul sunt de părere că, având în vedere că Biblia este o consemnare a cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei omului și poate oferi o considerabilă edificare pentru om, citirea Bibliei ar trebui să ne dea viață veșnică. Dar Domnul Isus a spus: „Voi cercetaţi Scripturile deoarece credeţi că în ele aveţi viaţă veşnică, dar tocmai acestea sunt cele care depun mărturie despre Mine! 40 Şi totuşi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţă!” (Ioan 5:39-40). (NTLR®) Cum se face că Domnul Isus a spus că nu există viață veșnică în Biblie? Ce ar trebui să facem astfel încât să putem câștiga calea vieții veșnice?

Marturii video:

Cuvântările Duhului Sfânt „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”

https://ro.godfootsteps.org/videos/Christ-give-way-of-eternal-life-word.html

„Ce voce frumoasă” Segment 1 - Cum se împlinesc prorocirile Întoarcerii Domnului Isus?

https://ro.godfootsteps.org/videos/prophecies-of-Jesus-return.html

„Amintiri Dureroase” Segment 5 - Legătura dintre judecata din zilele de pe urmă și intrarea în Împărăția cerurilor

https://ro.godfootsteps.org/videos/judgment-and-enter-kingdom-of-heaven.html

„Cântecul Victoriei” Segment 1 - Cum Se va arăta Domnul și cum Își va face lucrarea când Se întoarce?

https://ro.godfootsteps.org/videos/how-Lord-appear-when-He-returns.html

Fulgerul de la Răsărit, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost creată datorită arătării și lucrării lui Dumnezeu Atotputernic, q-a doua venire a Domnului Isus, Hristosul zilelor de pe urmă. Aceasta este alcătuită din toți cei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă și care sunt cuceriți și mântuiți de cuvintele Lui. Biserica a fost întemeiată personal, în întregime de Dumnezeu Atotputernic și este condusă de El, ca Păstor. Cu siguranță aceasta nu a fost creată de o persoană. Hristos este adevărul, calea și viața. Oile lui Dumnezeu aud glasul Lui . Atâta timp cât citiți cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, veți vedea că Dumnezeu S-a arătat.

Enunț special: Această producție video a fost produsă în scopuri non-profitabile de către Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Actorii care apar în această producție joacă în scop non-profitabil și nu au fost plătiți în niciun mod. Acest videoclip nu poate fi distribuit niciunei părți terțe pentru profit și sperăm că fiecare îl va distribui în mod liber. Când îl distribuiți, vă rugăm să notați sursa. Fără acordul Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, nicio organizație, niciun grup social sau individ nu poate falsifica sau reprezenta în mod greșit conținutul din acest videoclip.

Descărcați aplicația gratuit

Colecții de videoclipuri  Vedeți faptele lui Dumnezeu

Descărcați aplicația gratuit

Colecții de videoclipuri  Vedeți faptele lui Dumnezeu