Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cartea deschisă de Miel

  • 1
  • 2
  • 3

Partea a doua

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici

(Pasaje selectate)

1Apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră
2Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri
3Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa
4Ce perspectivă trebuie să aibă credincioșii
5Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu
6Modul religios de slujire trebuie interzis
7În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu
8Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți
9Păcătoșii trebuie pedepsiți
10Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui
11Împărăția Milenară a sosit
12Ar trebui să trăiești întru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu
13Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul
14Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu
15Credința în Dumnezeu ar trebui să se focalizeze pe realitate, nu pe ritualuri religioase
16Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu
17Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă curată vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu
18Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului
19Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu
20Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu
21O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit”
22Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui
23A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu
24Toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia care I se împotrivesc lui Dumnezeu
25Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată
26Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare
27Ce înțelegi atunci când vine vorba de Dumnezeu
28Ce înseamnă să fii un om adevărat
29Ce știi despre credință?
30Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei
31Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ
32Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de salvare a omului
33Lucrarea în Epoca Legii
34Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Mântuirii
35Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi
36Cum poate omul, care L-a definit pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?
37Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi
38Dumnezeu este Domnul întregii creații
39Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul
40Esența trupului locuit de Dumnezeu
41Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună
42Când veți vedea trupul spiritual al lui Isus va fi atunci când Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul
43Cei incompatibili cu Hristos sunt cu siguranță oponenți ai lui Dumnezeu
44Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși
45Trebuie să cauți calea compatibilității cu Hristos
46Ești tu oare un adevărat credincios al lui Dumnezeu?
47Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr
48Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor
49Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice
50Ar trebui să pregătești o cantitate suficientă de fapte bune pentru destinația ta
51Cui îi ești credincios?
52Trei avertismente
53Este extrem de important să înțelegeți firea lui Dumnezeu
54Cum să Îl cunoașteți pe Dumnezeul de pe pământ
55Ar trebui să vă gândiți la faptele voastre
56Dumnezeu este sursa vieții omului
57Suspinul Celui Atotputernic
58Omul poate fi salvat numai în mijlocul gestionării lui Dumnezeu
59Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului
60Ai revenit la viață?
61Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși
62Poruncile noii epoci
63Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup
  • 1
  • 2
  • 3