Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Judecata începe de la Casa lui Dumnezeu

  • 1
  • 2
  • 3

Partea a doua

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici

(Pasaje selectate)

1Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri
2Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa
3Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu
4În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu
5Apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră
6Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui
7Ce perspectivă trebuie să aibă credincioșii
8Împărăția Milenară a sosit
9Modul religios de slujire trebuie interzis
10Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul
11Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți
12Păcătoșii trebuie pedepsiți
13Ar trebui să trăiești întru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu
14Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu
15O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit”
16Credința în Dumnezeu ar trebui să se focalizeze pe realitate, nu pe ritualuri religioase
17Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu
18Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă curată vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu
19Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului
20Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu
21Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu
22Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui
23A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu
24Toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia care I se împotrivesc lui Dumnezeu
25Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată
26Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare
27Lucrarea în Epoca Legii
28Ce înțelegi atunci când vine vorba de Dumnezeu
29Ce înseamnă să fii un om adevărat
30Ce știi despre credință?
31Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei
32Dumnezeu este Domnul întregii creații
33Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ
34Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de salvare a omului
35Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul
36Esența trupului locuit de Dumnezeu
37Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Mântuirii
38Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi
39Cum poate omul, care L-a definit pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?
40Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi
41Ești tu oare un adevărat credincios al lui Dumnezeu?
42Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr
43Când veți vedea trupul spiritual al lui Isus va fi atunci când Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul
44Cei incompatibili cu Hristos sunt cu siguranță oponenți ai lui Dumnezeu
45Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși
46Trebuie să cauți calea compatibilității cu Hristos
47Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor
48Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice
49Ar trebui să pregătești o cantitate suficientă de fapte bune pentru destinația ta
50Cui îi ești credincios?
51Trei avertismente
52Cum să Îl cunoașteți pe Dumnezeul de pe pământ
53Ar trebui să vă gândiți la faptele voastre
54Dumnezeu este sursa vieții omului
55Suspinul Celui Atotputernic
56Omul poate fi salvat numai în mijlocul gestionării lui Dumnezeu
57Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună
58Este extrem de important să înțelegeți firea lui Dumnezeu
59Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului
60Ai revenit la viață?
61Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși
62Poruncile noii epoci
63Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup
  • 1
  • 2
  • 3